Digitaalse antennitelevisiooni ajajoon

30.11.2000 Valitsuse määrusega anti Levirale digitaaltelevisiooni ja selle lisateenuste katsesaadeteks Tallinna 45. televisioonikanal.
   05.2003 Majandus- ja kommunikatsiooniminister moodustas digitaalringhäälingu kontseptsiooni töörühma.
23.12.2003 Esimene digitelevisiooni katsesaade Eestis.
15.06.2004 Valitsuskabineti istungil tutvustati digiringhäälingu kontseptsiooni. Plaan nägi ette analooglevi lõpetamise mitte hiljem kui 2015. a.
 07.05.2005 Levira alustas regulaarset digitelevisiooni edastamist, esimene „Aktuaalne kaamera“ digieetris.
31.10.2006 Konkurentsiamet andis Levirale ja Starmanile digitelevisioonile ülemineku kiirendamiseks koondumisloa, millega viidi lõpuni uue digitelevisiooni edastava ühisfirma Eesti Digitaaltelevisioon AS loomine.
15.12.2006 Tööd alustas digitaalne antennitelevisioon. Levira ja Starmani uue digi-TV teenuse nimeks sai Zuum-TV. Zuum-TV pakkus nii tasuta kui tasulist teenusepaketti.
21.12.2006 Riigikogu tegi digitelevisioonile üleminekut toetavad seadusemuudatused elektroonilise side seaduses. Levirat kohustati 2006.-2008. a välja ehitama kolm üleriigilist digitaalset saatjatevõrku, esimene neist käivitada hiljemalt 31.12.2007. Analooglevi lõpetamise tähtajaks seati 01. 02. 2012.
kevad 2007 2007. aasta kevadet võib tehniliselt pidada ulatusliku digipöörde alguseks Eestis.
 01.11.2007 Vabariigi valitsuse korraldusega moodustati maapealsele digitaaltelevisioonile ülemineku valitsuskomisjon. Esimeheks nimetati Jüri Pihel.
31.03.2008 Ruhnu saarel, rahvaarvult väikseimas Eesti vallas lülitati välja analoogsaatja ja pandi tööle digi-TV saatja. See oli esimene koht Eestis ja kogu Baltikumis, kus täielikult digitelevisioonile üle mindi.
18.06.2008 Ringhäälinguseaduse muudatusega kehtestati analooglevi lõpetamise ja digilevile üleminekuks eelnevast varasem tähtaeg – 01.07.2010. Üleriigilised erakanalid vabastati ringhäälinguloa tasust tingimusel, et nad jätkavad digilevis hiljemalt 01.06.2008.
31.08.2008 Tallinna Teletornis tähistati kohalike telekanalite digilevisse minekut.
25.11.2008 Majandusministeerium teatas, et Eesti on kaetud õhu kaudu leviva (maapealse) digitelevisiooniga ja tavaantenniga saab tasuta vaadata seitset kodumaist telekanalit – ETV, ETV2, Kanal 2, TV3, Kanal 11, TV6 ja Kalev Sport. Eesti oli esimene riik Euroopas, kus kogu territoorium oli kaetud MPEG-4 formaadis tasuta digileviga.
01.07.2010 Kell 5 hommikul lülitati Eestis välja analoogsaatjad ja Eesti läks täielikult üle digitaalsele antennitelevisioonile. Tasuta vabalevis oli viis kodumaist kanalit – ETV, ETV2, Kanal 2, TV3 ja Kanal 11.
10.03.2015 Levira Hübriid-TV, mis liidestas  antennitelevisiooni internetiga, sai kättesaadavaks kõikjal Eestis, võimaldades selle teenuse kasutajatel osa saada mitmetest digi-TV funktsioonidest, olulisemana saadete järelvaatamise võimalusest.
12.08.2015 TV3 signaali hakati vabalevis edastama MUX6 saatjatega, mis tagas stabiilse telesignaali 94% Eesti telekasutajatele senise 100% katvuse asemel MUX1 levialas.
 01.08.2017 Kanal 2 ja TV3 lahkusid vabalevist.
16.01.2018 Zuum-TV sai uueks nimeks Elisa Elamus.
 04.04.2019  Pärast HDTV standardiks muutumist 01.02.2019 eraldas valitsus raha ERRi telekanalite paralleelseks edastamiseks nii SD-s kui HD-s. Sama tehti ka 2020. a.
07.04.-01.10.2020 Kanal 2 oli koroonakriisi tõttu lühikest aega vabalevis.