Olulisemad raamatud valdkonniti

Teemavaldkondadesse liigitamisel tuleb sageli teha mööndusi, sest paljud käsitlused on interdistsiplinaarsed. Neil juhtudel on lähtutud peamisest fookusest. Valdkondade lehekülgedel on raamatud järjestatud uuemad eespool. Uustrükkidele või täiendatud väljaannetele on mõnikord lisatud ka varasemate väljaannete ilmumisaasta(d). Paljud teosed on kättesaadavad Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi või teistes Eesti raamatukogudes, need on tähistatud tärniga (*). Võrguteavikud, millele on juurdepääs Rahvusraamatukogu arvutivõrgus ja välisvõrgus RR autoriseeritud kasutajatele, on tähistatud kahe tärniga (**). Ilmumisaastal klõpsates saab tutvuda lühiannotatsiooniga. Raamatute kaanekujunduse muutumise korral on kasutatud viimase väljaande kaanepilti.

Ajalugu Avaõiguslik ringhääling Areng ja tulevik

Regulatsioon, telepoliitika Telemajandus Tootmine

Teleajakirjandus, uudised Televisioon digiplatvormidel Globaliseerumine

Režii Žanrrid ja formaadid Tekst, representatsioon

Stilistika, esteetika Kirjutamine televisioonile Kriitika

Auditoorium Dokumentaalfilm Digi/meedia/telekultuur

Õpikud Artiklite kogumikud Raamatud online, täistekstid veebis

Lisaks:

Flickers, Andreas (2013). European Television. Manuscript version of “European Television” – an article written for Oxford Bibliographies Online/Film and Media Studies.
Ülevaade allikatest.