Olulisemad raamatud valdkonniti

Ajalugu Avaõiguslik ringhääling Regulatsioon, telepoliitika Telemajandus

Tootmine Žanrrid ja formaadid Teleajakirjandus, uudised Tekst, representatsioon

Režii Stilistika, esteetika Kirjutamine televisioonile Teledraama/seriaalid

Auditoorium Kriitika Globaliseerumine Dokumentaalfilm

Digi/meedia/telekultuur Televisioon digiplatvormidel Televisioon ja sotsiaalmeedia Televisioon Euroopas

Õpikud Artiklite kogumikud Raamatud: PDF, online, täistekstid veebis Areng ja tulevik

Teemavaldkondadesse liigitamisel tuleb sageli teha mööndusi, sest paljud käsitlused on interdistsiplinaarsed. Neil juhtudel on lähtutud peamisest fookusest. Valdkondade lehekülgedel on raamatud järjestatud uuemad eespool. Uustrükkidele või täiendatud väljaannetele on mõnikord lisatud ka varasemate väljaannete ilmumisaasta(d). Paljud teosed on kättesaadavad Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi või teistes Eesti raamatukogudes, need on tähistatud tärniga (*). Võrguteavikud, millele on juurdepääs Rahvusraamatukogu arvutivõrgus ja välisvõrgus RR autoriseeritud kasutajatele, on tähistatud kahe tärniga (**). Ilmumisaastal klõpsates saab tutvuda lühiannotatsiooniga. Raamatute kaanekujunduse muutumise korral on kasutatud viimase väljaande kaanepilti.