Raamatute valikkogu

Siin on kriitiliste teleuuringute varamusse kuuluvate teleteaduslike raamatute valikkogu. Teosed on järjestatud ilmumise järjekorras, et esile tuua telealase mõtlemise ajajoon ja olulisemad autorid. Kuna mitmest klassikaliseks saanud tekstist on välja antud täiendatud ja uustrükke, on lisatud ka varasemate väljaannete ilmumisaasta(d). Aastaarvul klõpsates saab tutvuda lühiannotatsiooniga. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi jt Eesti raamatukogudes leiduvad raamatud on tähistatud tärniga (*). Valdav osa olulisematest tekstidest on Eestis olemas. Peamisi televisiooni uurimise valdkondi käsitlevate raamatute kohta on koostatud ka detailsemad nimistud. Raamatute kaanekujunduse muutumise korral on kasutatud viimase väljaande kaanepilti.