Telekraat

Portaalist

Teie ees on teleteaduse ja -ajaloo andmebaas. Olemuselt on see digitaalne raamatukogu, mis koondab süsteemselt nii teadus- kui õppetöö vajadustest tulenevalt sadades erinevates allikates leiduva teabe televisiooni arengu ja uurimise kohta Eestis. Meie peamine eesmärk on pakkuda kiiret ja süstematiseeritud juurdepääsu televisiooni käsitlevatele allikatele. Telekraadist leiate sadu Eesti meediateadlaste aastakümnete jooksul kirjutatud teadustöid, artikleid ja uurimusi, meediaüliõpilaste kirjutatud diplomi-, bakalaureuse- ja magistritöid, ligi 2500 ajakirjanduses avaldatud artiklit, ETV siselehed, teleajaloo kroonika ja teletegijate biograafilise leksikoni esimesed 200 kirjet. Telekraat on mõeldud ennekõike meediateadlastele, -üliõpilastele ja teletöötajatele ning ka laiemale valdkonnast huvitatud inimeste ringile. Avasime Telekraadi veebis 19. aprillil 2022.

Suurema osa materjalidest kogusin Eesti senise teleloo uurimise ja sellest raamatute kirjutamise käigus. Sündinud tekstid on avaldatud minu kolmes teleraamatus – “Eesti telemaastik 1991–2001” ilmus 2002. aastal, “Suur teleraamat: 50 aastat televisiooni Eestis” 2005. aastal, “Digiajastu teleraamat. Digiajastu televisioon Eestis 2000–2020” lisandus neile 2021. aasta sügisel. Palju materjali kogunes ka Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis telekultuuri magistrikursus õpetades ja ELU projekte juhendades, mille käigus panustasid andmekaevesse ka ligi sadakond üliõpilast.

Head kasutamist!

Hagi Šein
telekultuuri külalisprofessor
Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Portaali teemavaldkonnad:

  • TELETEADUS
  • TELELUGU
  • TELELOO AJAJOONED
  • KAJASTUS AJAKIRJANDUSES
  • BIOGRAAFILINE LEKSIKON
  • TELEMAASTIK
  • MEEDIAPÄDEVUS
  • SUURTE TEKSTIDE REPOSITOORIUM

TELETEADUS

Rubriik keskendub telealastele teadustöödele ja uuringutele ning estab süstemselt valdkonna olulisemat akadeemilist teavet. Siit leiab teleteemaliste publikatsioonide üldbibliograafia ja Eesti meediauurijate valikbibliograafiad, nii teadlaste kui üliõpilaste töid, eesti- ja ingliskeelsete raamatute loetelud ja viited veebiallikatele. Ingliskeelsed raamatud on esitatud peamiste televisiooni uurimisvaldkondade kaupa.

TELELUGU

Rubriigis on esitatud Eesti teleloo periodiseering ja põhisündmuste kroonika ajajoonte kujul.

TELEMAASTIK

Siit leiab materjale Eesti telekanalite, tellitavate videoteenuste ja voogedastusplatvormide kohta, samuti teleauditooriumi ja -tarbimise andmeid.

KAJASTUS AJAKIRJANDUSES

Eesti ajakirjanduses on televisioonist kirjutatud tuhandeid artiklid ja sõnumeid. Siit leiab nende viited aastate kaupa ja kronoloogiliselt järjestatuna; need on lingitud väljaannete arhiividega, et huvi korral võiks kirjutisi hõlpsasti lugeda.

BIOGRAAFILINE LEKSIKON

Leksikonis on esialgu ligi 200 teletegija biograafilist kirjet, biograafiaid lisame järk-järgult. Otsing võimaldab leida kirjeid nii nime kui ameti põhjal.

MEEDIAPÄDEVUS

Rubriigis avaldame materjale meediapädevuse ja -koolituse kohta.

SUURTE TEKSTIDE REPOSITOORIUM

Virtuaalses raamatukogus saab lugeda mitme seni ilmunud suurema teleraamatu täielikke tekste.

OTSING

Märksõnaotsingu puhul mõiste(te) või nimede kuju ja järjestuse piirangut pole. Konkreetse autori otsingul soovitame täpsema tulemuse saamiseks kõigepealt sisestada perekonnanimi, kasutada võib ka vormi perekonnanimi, eesnimi.