Telekraat

Portaalist

Telekraat on teleteaduse ja -ajaloo andmebaas. Olemuselt on see digitaalne raamatukogu, mille loomise idee tuli nii teadus- kui õppetöö vajadusest koondada, mõtestada ja paremini kättesaadavaks teha televisiooni kohta käiv teave. Meie peamine eesmärk on pakkuda kiiret ja süstematiseeritud juurdepääsu televisiooni käsitlevatele allikatele: teadustöödele, väitekirjadele, magistri- ja bakalaureusetöödele, raamatutele, artiklitele ajakirjanduses ja materjalidele veebis. Telekraat on mõeldud ennekõike meediateadlastele, -üliõpilastele ja teletöötajatele ning ka laiemale valdkonnast huvitatud inimeste ringile. Portaali pilootlahendus avati 19. aprillill 2022. Täiendame andmeid pidevalt. Ootame parendamis- ja täiendamisettepanekuid, kaas- ja koostööd kõigilt, kellel on televisiooni kohta kasulikku teavet jagada. Head kasutamist!

Hagi Šein
telekultuuri külalisprofessor
Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Portaali teemavaldkonnad:

  • TELETEADUS
  • TELELUGU
  • TELELOO AJAJOONED
  • KAJASTUS AJAKIRJANDUSES
  • BIOGRAAFILINE LEKSIKON
  • TELEMAASTIK
  • MEEDIAPÄDEVUS
  • SUURTE TEKSTIDE REPOSITOORIUM

TELETEADUS

Rubriik keskendub telealastele teadustöödele ja uuringutele ning estab süstemselt valdkonna olulisemat akadeemilist teavet. Siit leiab teleteemaliste publikatsioonide üldbibliograafia ja Eesti meediauurijate valikbibliograafiad, nii teadlaste kui üliõpilaste töid, eesti- ja ingliskeelsete raamatute loetelud ja viited veebiallikatele. Ingliskeelsed raamatud on esitatud peamiste televisiooni uurimisvaldkondade kaupa.

TELELUGU

Rubriigis on esitatud Eesti teleloo periodiseering ja põhisündmuste kroonika ajajoonte kujul.

TELEMAASTIK

Siit leiab materjale Eesti telekanalite, tellitavate videoteenuste ja voogedastusplatvormide kohta, samuti teleauditooriumi ja -tarbimise andmeid.

KAJASTUS AJAKIRJANDUSES

Eesti ajakirjanduses on televisioonist kirjutatud tuhandeid artiklid ja sõnumeid. Siit leiab nende viited aastate kaupa ja kronoloogiliselt järjestatuna; need on lingitud väljaannete arhiividega, et huvi korral võiks kirjutisi hõlpsasti lugeda.

BIOGRAAFILINE LEKSIKON

Leksikonis on esialgu ligi 200 teletegija biograafilist kirjet, biograafiaid lisame järk-järgult. Otsing võimaldab leida kirjeid nii nime kui ameti põhjal.

MEEDIAPÄDEVUS

Rubriigis avaldame materjale meediapädevuse ja -koolituse kohta.

SUURTE TEKSTIDE REPOSITOORIUM

Virtuaalses raamatukogus saab lugeda mitme seni ilmunud suurema teleraamatu täielikke tekste.

OTSING

Märksõnaotsingu puhul mõiste(te) või nimede kuju ja järjestuse piirangut pole. Konkreetse autori otsingul soovitame täpsema tulemuse saamiseks kõigepealt sisestada perekonnanimi, kasutada võib ka vormi perekonnanimi, eesnimi.