PhD, MA, BA ja diplomitööd

Nuppude all on telealaste teadustööde bibliokirjed, lingitud Tartu Ülikooli elektrooniliste õppematerjalide ja õpiobjektide varamuga DSpace, Tallinna Ülikooli e-teadusraamatukoguga ETERA ja TalTechi Digikoguga. Enamikku töödest saab veebis lugeda ja alla laadida.

Tartu Ülikool

Doktoritööd Tartu Ülikoolis Teadusmagistritööd Tartu Ülikoolis 2000-2010 Magistritööd Tartu Ülikoolis 2010-2020 Bakalaureusetööd Tartu Ülikoolis 2000-2022 Diplomitööd Tartu Ülikoolis 1964-1999

Tallinna Ülikool

Doktoritööd Tallinna Ülikoolis Magistritööd Tallinna Ülikoolis Bakalaureusetööd Tallinna Ülikoolis 2000-2022 Diplomitööd Tallinna Pedagoogilises Instituudis ja Pedagoogikaülikoolis

Tallinna Tehnikaülikool

Magistritööd Tallinna Tehnikaüikoolis Bakalaureusetööd Tallinna Tehnikaülikoolis

Eesti Kunstiakadeemia

Magistritööd Eesti Kunstiakadeemias

Concordia Rahvusvahelise Ülikooli meediateaduskond (19972003)

Bakalaureusetööd Concordia Rahvusvahelises Üliloolis

Muud

Välisülikoolides kaitstud tööd