Sissejuhatus teležurnalistikasse

Toimetaja Juhan Peegel
Väljaandja: Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele kateeder, 1978

Toimetajalt:

Käesolev õppevahend on valminud Eesti Televisiooni ja TRÜ eesti keele kateedri ühistööna tutvustamaks televisioonitöö põhialuseid nii, nagu nad on välja kujunenud ETV praktikas. Põhitähelepanu on suunatud televisiooni organisatsioonilistele külgedele, telesaadete valmimise tehnoloogiale ning Eesti NSV vaatajate uurimisel saadud teadmiste kasutamisele televisiooniprogrammi planeerimisel ja saadete koostamisel. Televisioonižurnalistika üldisemate probleemidega põhjalikumaks tutvumiseks on õppevahend varustatud kirjanduse soovitusnimestikuga.

Loe kogumiku täisteksti SIIT. Üksikute peatükkide lugemiseks klõpsa peatüki pealkirjal allpool.

Sisukord

Saateks2
I Televisiooni organisatsioon NSV Liidus ja Eesti NSVs3
II Televisioonisaadete valmimise organisatsioonilised ja tehnilised alused (Hillar Peep)15
III Teaduslik ja metoodiline töö Eesti Televisioonis (Rein Varrak)32
IV Auditooriumi iseärasuste arvestamine Eesti Televisiooni programmi planeerimisel (Salme Rannu)39
V Eesti NSV vaatajaskonna struktuur. Auditooriumi põhitüübid (Hagi Šein)46
VI Televisioonisaadete mõju kujundavatest teguritest (Peeter Vihalemm)68
VII Nõuandeid tulevastele teleajakirjanikele (Valdo Pant)88
Soovitatav kirjandus101