Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamatud

Telealased artiklid seltsi aastaraamatutes. Kogu väljaande lugemiseks klõpsa kaanepildil, teleartikli lugemiseks selle pealkirjal.

Milline oli Eesti ajakirjandus 2020? Ülevaade EAAS-i koosolekust 12. veebruaril 2021, sh: Jüri Pihel. Eesti telemaastik, vaadates aastale 2020.
Ragne Kõuts-Klemm, Anda Rožukalne, Deimantas Jastramskis. Balti riikide meedia säilenõtkus.
Auksė Balčytienė, Kristina Juraitė. Baltimaad kiirenenud kommunikatsiooni ajastul: ümberkujunevad meedia ökosüsteemid.

Andres Jõesaar. Elektroonilise meedia jälgimine 2014-2019.
Ragne Kõuts-Klemm, Andres Jõesaar. Infokanalite olulisus ja usaldusväärsus.
Indrek Ibrus, Silja Lassur, Külliki Tafel-Viia. Eesti meediamaastik kümne aasta pärast: neli võimalikku stsenaariumi.