Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamatud

Telealased artiklid seltsi aastaraamatutes. Kogu väljaande lugemiseks klõpsa kaanepildil, teleartikli lugemiseks selle pealkirjal.

Ajakirjanduse õiguslik regulatsioon. Andres Jõesaar. ERRi seaduse muutmise vajadusest.
Teleauditooriumi mõõtmine. Raul Lobanov. Digiajastu teleauditooriumi mitmedimensionaalne mõõtmine ERRi audiovisuaalse programmi näitel.
Ajakirjanikutöö. Liisbeth Rats. Teleajakirjanik konstrueerimas uudisloo narratiivi.

Milline oli Eesti ajakirjandus 2020? Ülevaade EAAS-i koosolekust 12. veebruaril 2021, sh: Jüri Pihel. Eesti telemaastik, vaadates aastale 2020.
Ragne Kõuts-Klemm, Anda Rožukalne, Deimantas Jastramskis. Balti riikide meedia säilenõtkus.
Auksė Balčytienė, Kristina Juraitė. Baltimaad kiirenenud kommunikatsiooni ajastul: ümberkujunevad meedia ökosüsteemid.

Andres Jõesaar. Elektroonilise meedia jälgimine 2014-2019.
Ragne Kõuts-Klemm, Andres Jõesaar. Infokanalite olulisus ja usaldusväärsus.
Indrek Ibrus, Silja Lassur, Külliki Tafel-Viia. Eesti meediamaastik kümne aasta pärast: neli võimalikku stsenaariumi.