Televisioon digiajastul 2008–

20082020 TELEVISIOON DIGIAJASTUL

2008–2012  Digitelevisioonile üleminek
Majandusliku tagasilöögi periood
Teletööstuse kujunemine
Digiaja teleteenuste loomise algus telkodes

Artiklid ja sõnumid ajakirjanduses:
2008 2009 2010 2011 2012

2013–2016   Teenustepõhise telemaastiku kujunemine
Majandusliku taastumise lootuse periood
Võistluslik programmiarendus
Teleteenuste spektri väljakujunemine
Voogedastuse ja portaalide ajastu algus

Artiklid ja sõnumid ajakirjanduses:
2013 2014 2015 2016

2017– kestab  Digipöörde järgne televik
Telekasutuse viiside mitmekesistumine
 Uute majandamismudelite rakendamise vajadus
 ETV: positsiooni tugevnemine
 Erakanalid: tagasilöök vaadatavuses
 Telkod: sisenemine sisutootmisesse

Artiklid ja sõnumid ajakirjanduses:
2017 2018 2019 2020 2021