Televisioon digiajastul 2008–

20082020 TELEVISIOON DIGIAJASTUL

2008–2012  Digitelevisioonile üleminek
Majandusliku tagasilöögi periood
Teletööstuse kujunemine
Digiaja teleteenuste loomise algus telkodes

Artiklid ja sõnumid ajakirjanduses:
2008 2009 2010 2011 2012

2013–2016   Teenustepõhise telemaastiku kujunemine
Majandusliku taastumise lootuse periood
Võistluslik programmiarendus
Teleteenuste spektri väljakujunemine
Voogedastuse ja portaalide ajastu algus

Artiklid ja sõnumid ajakirjanduses:
2013 2014 2015 2016

2017– kestab  Digipöörde järgne televik
Telekasutuse võimaluste mitmekesistumine
Uus (tele)majanduslik reaalsus
ETV: positsiooni tugevnemine
Erakanalid: tagasilöök vaadatavuses
Telkod: sisenemine sisutootmisesse
Voogedastusportaalide hüppeline arendamine

Artiklid ja sõnumid ajakirjanduses:
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023