Televisioon karikatuurides

Avaldamiskavatsuse selgitamiseks

Karikatuur kannab sõnumit sellest, kuidas elu ja sündmusi läbi huumoriprisma nähakse ja mida neist arvatakse. Mulle tundub, et hoolimata nõuka-aja ideoloogilistest piirangutest ning praegustest äri- ja muudest erihuvidest on televisiooni kujutavad karikatuurid siiski tähendusrikkad killud teleajaloost ja laiemalt kultuurist. Jah, võib ju öelda, et karikatuurid pole ju see päris tõde – nad võivad olla ja sageli ongi lehe või karikaturisti subjektiivne hinnang elunähtustele. Neis võib olla pooltõdesid või koguni valet, vahel on neis kurjust, ülekohut või lausärapanemist. Aga olles vaadanud ja kokku kogunud suurema osa meil ilmunud telet puudutavaid joonistatud pilte, julgen ma siiski väita, et enamuses on need heatahtlikud naljad. Ja pealegi on igas naljas alati tera tõtt.

Alustasin karikatuuride kogumist “Digiajastu teleraamatu” kirjutamise ajal viis-kuus aastat tagasi, sest paljusid televisiooni puudutavaid artikleid, juhtkirju ja arvamuslugusid üle lugedes puutusid need kogu aeg silma. Pelgast huvist sai uurimisteema ja uurimiskirg. Karikaturistid tundusid teravmeelsete kunstnikena, kellel oli midagi teistele öelda. Tõsi, 90ndatest alates näivad kunstiambitsioonid selles vallas taandunud, sest ajakirjandus ja meediamajad vajavad pigem tekste toetavaid joonistusi, kiiret pildilist kommentaari poliitika, majanduse või kultuuri kohta. Aga pilte muudkui tehakse, kõigi meie ajakirjandusväljaannete peale kümneid päevas. Ilmnes, et televisiooni “pildistatakse” samuti hulgi.

Vaatasin läbi suurema osa sajakonnast meil ilmunud karikatuuriraamatust ja sirvisin peamiste ajakirjandusväljaannete tuhandeid lehekülgi 1955. aastast alates, et neid pilte leida. Tegin neist koopiad; paljud juba väga kollaseks tõmbunud ajalehepildid tuli ajahamba hammustustest elektrooniliselt puhastada. Lõpuks püüdsin pildid sisu põhjal süstematiseerida. Nüüd, kui suur osa kogumistööst on tehtud, pean tehtu ust paotama. Failikaustades on juba ligi 1300 valdavalt Eesti karikaturistide tehtud naljakat, pilavat, iroonilist, satiirilist, groteskset jne pilti televisioonist Eestis 1955-2024. Pean ligi 50le autorile näitama, kas nii võiks nende loominguga ümber käia, ja muidugi ka avaldamisluba küsima. On mõtteid ka näituse ja raamatu kohta, mille võiks valmis saada aastaks 2025, kui ETV saab 70.

Minevikule on vahel tervislik tagasi vaadata mitte ainult akadeemiliselt, vaid ka naerdes. Seda enam, et ilma mingi olulise ivata ei saa ju elupilte joonistada, mingi konks peab olema, ja juba see muudab asja huvitavaks ja avaldamisväärseks. Omapärane jälg Eesti teleloost on neis kindlasti olemas. Teie ees olev lehekülg on praegu alles töökeskkond ja mitte valmis andmebaas. Panen siia välja mõned juba osaliselt valminud galeriid. Poolikute ja töös asjade väljapakkumine on riskantne, aga ma siiski võtan selle riski, et tarkvaravalikut ja kujundusi päris keskkonnas testida. Ja nagu ma juba ütlesin, saan nende näidetega paljudelt autoritelt ratsionaalsemal viisil avaldamisluba taotleda. Kokku saab aja jooksul 15 pildikataloogi, lisaks ka telet enim jälginud karikaturistide valimikud. Viited piltide autoritele ja allikatele on kõikjal korrektselt lisatud. Jätkan lootuses, et pole ohustanud loojate huvi, aga kui see peaks olema juhtunud, andke palun teada.
Jaanuar 2024. Hagi Šein

Seni leitud karikatuurid jagunesid üsna hõlpsasti 14 sisukategooriasse, millest sai moodustada ajas kulgevad temaatilised kollektsioonid. Need kajastavad omal viisil televaldkonna sündmusi, probleeme, meie arusaamu ja kultuurimuutusi selle meediumi arengu 70 aasta jooksul.

Karikatuuride temaatilised kollektsioonid (pooleli, täiendamine käib):
Televisioon ja aeg
Televisioon igapäevaelus
Tähendusülekanded
Eurovisioni lauluvõistlus ja Eesti laul

Televisioon ja lapsed
Mees, naine ja televisioon
Olümpiamängud
Suusatamine
Jalgpall
Algusaastate tehnilised viperused
Programm, sisu, saated
Tele-, filmi- ja ajakirjanikutöö
Võimatused ja groteskid
Sündmuste ajajoon

Eesti karikaturistide valimikud (pooleli, täiendamine käib):
* Andrus Peegel
* Urmas Nemvalts
* Hugo Hiibus
* Hillar Mets
* Edgar Valter
* Heinz Valk
* Evald Piho
* Olimar Kallas
* Stanislav Malahhov
* Aarne Vasar
* Priit Pärn
* Jüri Kerem
* Rein Lauks
* Marek Strandberg
* Aimar Juuse
* Heiki Ernits
* Avo Paistik
* Eduard Tüür
* Elle Tikerpäe
* Kalju Kurepõld
* Raimo Aas
* Kurti Vool
* Ants Kasesalu
* Erki Evestus
* Andres Varustin
* Tarmo Vaarmets
* Peep Linno
* Valdek Alber
* Meelis Naudi
* Priit Koppel
* Vahur Kersna
* “Objektiiv” ja “Uued uudised”
……………………….