Konverentsid, ettekanded, salvestused

KONVERENTSID

11. november 2021. Korraldajad: Tallinna Ülikool, Eesti Rahvusringhääling, Baltic Centre for Media Excellence, Moderaator: Andres Jõesaar, Tallinna Ülikooli dotsent. Põhiettekanded:

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė (LRT peadirektor, Leedu) – Milline on avaõigusliku meedia roll demokraatia kaitsmisel segastel aegadel?

Adam Baxter (Ringhäälingu standardite, litsentside ja online sisu direktor, Ofcom, Ühendkuningriigid) – Regulaatori väljakutsed – vihakõne, valeuudised, avalik huvi vs erahuvid.

Stephen J.A. Ward (meediaeetik, Briti Columbia Ülikool, Kanada) – Vastutus toksilises digitaalsfääris: uus eetika, uued mehhanismid.

Tim Pauwels (ombudsman, VRT, Belgia) – Kuidas mitte kajastada populismi? 

Lisaks juhtumiuuringud, ülevaated meediauuringutest ja paneeldiskussioonid. Konverentsi kava on siin ja videosalvestus siin.

17. mail 2019 Tartu Ülikooli aulas toimunud konverents. Esinenesid: Tiit Pruuli, Toomas Asser, Halliki Harro, Epp Lauk, Roosmarii Kurvits, Rein Veidemann, Reet Kasik, Maarja Lõhmus, Ragne Kõuts-Klemm, Marju Lauristin, Tarmo Soomere, Urmas Klaas, Jüri Valge, Helle Tiikmaa, Margit Sutrop, Mari Tarand, Hans H. Luik, Krista Aru. Konverentsi videosalvestus (3:32 UTTVs).

22. ja 23. novembril 2018 toimus ERRi ja Tallinna Ülikooli BFM-i traditsiooniline ühine konverents, kus arutleti, meedia arengute üle, keskendudes küsimusele, mida võiks globaliseeruvas maailmas teha väikeriik, et suurte meediakorporatsioonide kõrval ellu jääda ja edu saavutada. Konverentsil esinesid Indrek Saar, Katrin Saks, Erik Roose, Alexandra Borchardt (Suurbritannia), Guido Nispen (Holland), Sarah Cederberg (Taani), Sten Saluveer,  Merit Kopli, Hagi Šein, Aruteluringis “Amor triangulo: riik – erameedia – avaõiguslik meedia” osalesid
kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõunik Mati Kaalep, Ekspress Grupi nõukogu liige Hans H. Luik, ERRi juhatuse esimees Erik Roose, modereeris Andres Jõesaar. Ettekannete videod ERR arhiivis.

Minikonverents: ERR – ühiskonna pidur, sidur või vedur? Rahvusringhäälingu 10. aastapäevale pühendatud minikonverentsil 2. juunil 2017 visandati tuleviku ERRi. Esinesid Erik Roose ja Margus Allikmaa, kes intervjueerisid teineteist; Priit Hõbemägi, Eesti erameedia juhid, Greete Palmiste ja noored ajakirjanikud.

Meediapoliitika konverents 2012


7. detsembril 2012 korraldas Tartu Ülikooli ajakirjanduse õppetool ELi teadus- ja arendustegevuse 7. raamprogrammi projekti MEDIADEM raames konverentsi Meediapoliitika: uudisajakirjandus & meediapädevus – kuidas valvekoer söönuks saab?”. Ettekanded: Halliki Harro, Agu Uudelepp, Kadri Ugur, Urmas Loit.

LOENGUD, SAATED

9. novembril 2022 kõneles Tallinna Ülikooli vestlussaates «Ekspert eetris» Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus sellest, miks on oluline kultuuri avaandmeid luua ja analüüsida ning kuidas kultuuriandmete analüüs aitab luua ja korrastada avaliku väärtusruumi. Vaata saadet siit.

Hagi Šeini loeng “Pilk digiaja telekultuurile, digiaja murdejoooned” Eesti Rahvusringhäälingus 3. 06. 2021 (1:48, heli+slaidid).

“Meediastuv haridus – kas võimalus?” Indrek Ibruse esinemine konverentsil TEDx Tallinn 26.09.2020 käsitles meediastumist ja püstitas idee, et ERR võiks toimida haridusliku sisu suurkoordinaatorina.

Hagi Šeini loeng “Televisioon – muutuv aeg, muutuvad kultuurimured” Tallinna Ülikooli Avatud Akadeemias 12.12. 2018.

Meil on olevik ja tulevik, aga mis on televik? Seekordses «Ekspert eetris» saates tutvustab Tallinna Ülikooli Balti, filmi, meedia ja kunstide instituudi telekultuuri külalisprofessor Hagi Šein oma uut raamatut digitelevisioonist ning räägib lahti, mis on televik.
Saatejuht Katrin saks. Saade oli Postimees TVs 20.04.2022. Sarja “Eksper eetris” vaata SIIT.

Rahvusringhäälingu juhi valimisest, ERRi tulevikust ja rollist meie ühiskonnas rääkis saates «Ekspert eetris» 4. mail 2022 TLÜ Balti filmi-, meedia- ja kunstide instituudi meediapoliitika dotsent Andres Jõesaar.

ETV, ERRi ja ERRi/BFMi konverentsid ja seminarid

2003ETV konverents “Kuidas ära tunda sõltumatust?”
2004ETV konverents „Üksikisik versus meedia”.
2005ETV konverents „Saba liputab koera: kas meedial on õigus maailma paremaks muuta?“
29.05.2007ETV Tartu stuudio 45. sünnipäeva seminar “Meedia elu edendajana. Pealinn ja provints”.
04.10.2007ERRi rahvusvaheline meediakonverents “Muutuv meedia – pealt siiruviiruline, seest kollane?”.
16.06.2008ERRi seminar “Kuidas valime”. Arutati poliitilise tasakaalustatuse küsimusi.
25.10.2012ERRi ja BFMi meediakonverents “Ekraanilt ekraanile” ehk “Televisioon pärast televisiooni”.
31.10.2013ERRi ja BFMi meediakonverents Tallinna Ülikoolis „Loovusest meedia tootmises ja tarbimises“.
28.05.2015ERRi ja BFMi meediakonverents “Liikuv pilt liikuvas ajas. ETV 60”.
27.11.2015Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja ERRi sümpoosion „Elu eriarvamuste keskel. Kuidas kujuneb kaalutlev avalikkus?“.
18.11.2016ERRi ja BFMi meediakonverents „Ringhääling 90. Duett-duell“.
01.06.2017ERRi 10. aastapäeva tähistav minikonverents “ERR – ühiskonna pidur, sidur või vedur?“.
22.–23.11.2018ERRi ja BFMi meediakonverents “Väiksena hiiglaste seas”.
21.11.2021Tallinna Ülikooli, Eesti Rahvusringhäälingu ja Baltic Centre for Media Excellence meediakoverents “Kaitstes meedia(-)vabadust. Millist vabadust?”.