Väiksemate telejaamade ja nišikanalite ajajoon 1992-2020

Väiksemate kanalite loomise ajajoon alates 2000. a näitab, et see protsess on toimunud kolme lainena (rohelisega on joonisel märgitud suurte telejaamade tütarkanalid).