Andres Jõesaar

meediateadlane, õppejõud, meediajuht

Sündinud 24. VII 1959 Tallinnas. Haridus. 1977 lõpetas Tallinna 2. Keskkooli (praegune Tallinna Reaalkool). 1977–82 õppis Tallinna Polütehnilises Instituudis ja lõpetas selle peenmehhaanika insenerina (kvalifikatsioon võrdsustatud magistrikraadiga). Hiljem jätkas õpinguid Tartu Ülikoolis meedia ja kommunikatsiooni erialal, 2005 sai magistrikraadi ja 2011 doktorikraadi. Täiendõpe: 1991 United States Telecommunication Institute’is kommertstelevisiooni juhtimise koolitus; 1995 MTG Academys kommertstelevisiooni majandamise kursus; 1999 Maailmapanga Instituudi ja Soome transpordi- ja sideministeeriumi kursus „Using Knowledges of Development“. 1990–2000 olnud praktikal era- ja avalik-õiguslikes ringhäälingujaamades, sh BBCs, ITVs ja Yorkshire Televisionis (Ühendkuningriigis), YLEs ja MTVs (Soomes), DRis (Taanis), TV8 Clevelandis ja Orange County News Channelis (USAs). Tööelu. 1979–82 oli tootmiskoondise Salvo insener, 1982–89 Eesti NSV Tele- ja Raadiokomitee Informatsiooni- ja Arvutuskeskuse insener ja osakonnajuhataja, 1989–90 Eesti Raadio reklaamiosakonna juhataja, 1990–92 ETV reklaamiosakonna juhataja, 1992–95 AS Reklaamitelevisiooni ärijuht, 1996–2000 AS TV3 asepresident, juhatuse esimees ja peadirektor, 2003–10 Ringhäälingunõukogu esimees, 2010–12 ERRi nõukogu liige ning 2012–16 ERRi meediauuringute osakonna juhataja. 2000–11 töötas ühtlasi Tele2 Eesti ASi äriklientuuri ja meediateenistuse direktorina. 2007–12 oli Tallinna Ülikooli lektor, 2012–15 Tallinna Ülikooli BFMi ristmeedia osakonna juht, 2012–13 Tartu Ülikooli ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituudi ajakirjandusteadur, 2012–17 Tallinna Ülikool BFMi ristmeedia dotsent ning 2015. a-st akadeemilise suuna meedia ja kommunikatsiooni juht. 2016. a-st olnud Tallinna Ülikooli arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal ning 2017. a-st BFMi meediapoliitika dotsent. Ühiskondlik tegevus. 2019. a-st Rahvusvahelise Meedia ja Kommunikatsiooni Uurijate Assotsiatsiooni (IAMCR) liige, 2016. a-st Tallinna Ülikooli senati liige, 2015. a-st European Media Management Associationi (EMMA) liige, 2014. a-st Balti Meediauuringute Assotsiatsiooni (BAMR) ning Euroopa Kommunikatsiooniuuringute ja -hariduse Assotsiatsiooni (ECREA) liige, 2013−19 Euroopa Ringhäälingute Liidu Auditooriumi Uurijate Grupi (EBU GEAR) liige, 2010. a-st Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi liige, 2011−13 Eesti Kultuuri Koja kultuuripoliitika töörühma liige, 2018. a-st ERRi ühiskondliku nõukoja liige, 2015. a-st Baltic Centre for Media Excellence’i nõukogu liige, 2014−18 Avatud Eesti Fondi nõukogu liige, 2009−11 Euroopa Nõukogu massimeedia direktoraadi uue meedia ekspertide töörühma liige, 2008−10 Kultuuriministeeriumi juures asuva ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise töörühma liige, 2007−10 maapealsele digitaaltelevisioonile ülemineku valitsuskomisjoni liige, 2005 Tarbijakaitseameti juures asuva reklaaminõukoja liige, 2001−04 Euroopa Nõukogu massimeedia direktoraadi online-meedia ja demokraatia ekspertide töörühma juht, 2002−04 Euroopa Nõukogu töögrupi e-Governance liige, 2000−12 Ringhäälingunõukogu esindaja Euroopa Ringhäälinguregulaatorite Liidus (EPRA), 1994−2000 Eesti Ringhäälingute Liidu juhatuse liige, 1980–90 Tallinna Polütehnilise Instituudi Rocki Klubi asutaja ja president. Osalenud paljudes meedia ja kommunikatsiooni uurimise projektides. Paljude erialaste publikatsioonide autor või kaasautor. Telelooming. 1988 ja 1989–91 tegi saateid Rock Summerist (ETV), 1990–91 juhtis saadet „Rock off“ (ETV), 1990 saadet „Rocktail“ ja 1990 saadet „Kapital show“. Juhtinud muusika- ja meelelahutussaateid ka Eesti Raadios.