Õie Arusoo

teletoimetaja

Sündinud 12. X 1944 Kehtnas. Haridus. Lõpetas 1963 Rapla Keskkooli, 1966–70 õppis Tallinna Pedagoogilises Instituudis eesti keele ja kirjanduse eriala. Täiendkoolitused: Tartu Riikliku Ülikooli ajakirjanike kvalifikatsiooni tõstmise kursus (1988), Jeffery Boswalli loodus- ja keskkonnafilmide seminar-õpikoda (1997), Tallinna Pedagoogikaülikooli arvutiõppe kursus (1997), Bornholm Media Centre’i uuriva ajakirjanduse kursus (1999), teleprodutsentide kursus (1999), Stockholm Environment Institute Tallinna keskkonnaajakirjanike koolitus (2000), teleprodutsentide koolitus (2005), Keskkonnaministeeriumi keskkonnaalased koolitused, kursused, seminarid ja õppepäevad (1993–2019). Tööelu. 1970 asus tööle ETVs toimetajana, edaspidi ka saadete autor ja produtsent. A-st 1993 toimetanud loodus- ja keskkonnasaadet „Osoon“. Telelooming. 1998–2010 dokumentaalfilmide autor, toimetaja ja produtsent produktsioonifirmades AD Oculos Film, OÜ Unifilm, Eesti Telefilm, OÜ Osakond ja Digibox Pluss: „Tulest tulnud“ (1998), „Emapuud sirguvad metsas“ (1999), „Unustatud maailm Alam-Pedja“ (1999), „Eha fenomen“ (1999), „Tuled Varbola linnusel“ (2000), „Soomaa viis aastaaega“ (2000), „Rannik vajab hoolt“ (2000), „Põlismets-põline vara“ (2001), „Lõhering“ (2001), „KesKusKeskel“ (2001), „Väinameri. Ranniku loodus ja inimene“ (2002), „Rändeteede ristumispaigas“ (2004), „Külalt külale“ (2005), „Emajõe-Suursoo“ (2005), „Kihnu väina merepark“ (2005), „Loodushoiust Eestis“ (2005), „Unustatud kalapüügiviisid“ (2007), „Kultuuride ristteel“ (2010) ja „Mitmeilmeline Piusa“ (2010). ETV saadete autor-toimetaja: kirjandus- ja loodussaated lastele (1970–74), „Telekooli“ geograafia- ja majandussaated (1970–93), „Teleekskursioonid“ (1974–87), „Loomaaialood“ (1988), „Minu maailm“ (1989–91), „Töötuba“ (1988–90), „Meestetööd“ (1991–93), „Elamistarkus“ (1992–93), „Mida Juku ei õpi“ (1994), „Tervis 2000“ (1995–98), „Kodumagasin“ (1997), „Rohekas“ (2005–06), „Mine metsa!“ (2006–08) ja „Tööotsija“ (2009–10). Toimetanud kunsti- ja disainisaateid: „Kunstiajalugu“ (1985–90), „Mänguruum“ (1987–88), „Vormikõne“ (1989–91), „Meestetööd“ (1991–93), „Rütmimängud“ (1991–92), „8 peatust kunstiteel“ (1992–93), „Elamistarkus“ (1992–93) ja „Ruumikeel“ (1995). Oma elutööks peab loodussaadet „Osoon“. Muu tegevus. Eesti Ajakirjanike Liidu liige. Tunnustus. Saanud looduskaitsealase töö eest Keskkonnaministeeriumilt Eesti looduskaitsemärgi (2012). Kuulutatud parimaks teletoimetajaks nii ERRi kolleegipreemiate jagamisel (2009/2010) kui ka EFTA konkursil (2018), Valgetähe V klassi teenetemärk (2021).