Peeter Sookruus

raadioajakirjanik ja riigiametnik, meediaregulatsiooni ekspert

Sündinud 24. II 1950 Keilas. Haridus. Lõpetas 1973 Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo erialal ja 1984 Leningradi Kõrgema Parteikooli ajakirjandusosakonna. Tööelu. Töötas 1973–76 Tallinnas ajalooõpetajana, 1976–78 ELKNÜ Keskkomitee lektorina ja lektorite grupi juhatajana. Oli 1978–82 Eesti Raadios vanemtoimetaja, peatoimetaja asetäitja ja peatoimetaja (kajastanud 1976. a-st Eesti Raadio mittekoosseisulise autorina välispoliitikat), 1984–89 Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee instruktor, ajakirjandussektori juhataja ja ideoloogiaosakonna juhataja asetäitja, 1989–90 Eesti NSV Riikliku Televisiooni- ja Raadiokomitee aseesimees raadio alal, 1990–93 ja 1994–97 Eesti Raadio peadirektor, 1998–99 Kultuuriministeeriumi nõunik, seejärel üldosakonna juhataja, 2001–11 Kultuuriministeeriumi meedia ja autoriõiguse osakonna juhataja ja 2011–13 meediaosakonna juhataja, 2013–16 Tehnilise Järelevalve Ameti side- ja meediateenuste osakonna nõunik, 2017–18 erialadiplomaat, audiovisuaalpoliitika atašee Eesti Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures. Juhtis 2017 Eesti eesistumise ajal Euroopa Liidu Nõukogus audiovisuaalvaldkonna töörühma ja osales Euroopa Parlamendiga peetavatel läbirääkimistel liidu audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi uuendamise üle. Seejärel on töötanud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis side- ja meediateenuste talituse nõunikuna. 1998–2002 kuulus Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimisi pidanud Eesti delegatsiooni, 1998–2013 osales Eesti esindajana Euroopa Nõukogu meedia ja infoühiskonna juhtkomitee töös ning Euroopa Nõukogu piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooni alalise komitee töös. Osalenud ka ettevalmistavas töös Eesti saamisel Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmeks ning Euroopa Liidu audiovisuaalala ja autoriõiguse valdkonna direktiivide ülevõtmisel Eesti seadustesse ja nende praktikas rakendamisel. Esinenud ajakirjanduses ringhäälingu ja audiovisuaalpoliitika teemadel. Tunnustus. Valgetähe V klassi teenetemärk (2002).