Eesti elavik 21. sajandi algul

Ülevaade uurimuse Mina. Maailm. Meedia tulemustest

Toimetajad: Veronika Kalmus, Marju Lauristin, Pille Pruulmann-Vengerfeldt
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004

Kogumiku 15 autorit esitavad sotsioloogilise sissevaate viide laia valdkonda:
¤ Väärtused, identiteedid, keelekasutus ja sotsiaalne ruum;
¤ Traditsioonilise ja uue meedia kasutamine;
¤ Poliitiline aktiivsus ja Euroopa Liidu imago;
¤ Tarbimisorientatsioonid, kapitalid, hinnangud muutustele ja sotsiaalne kihistumine.
Ülevaate oluliseks osaks on 237 tabelit ja 84 joonist. Raamat pakub huvi nii sotsiaalteadlastele kui kõigile Eesti elu arengust huvitatuile ning sobib õppevahendiks sotsiaalteaduste üliõpilastele.