Eesti Televisioon 40

Arvud, faktid, sündmused

Koostanud Voldemar Lindström
Kirjastus Huma, 1995

Eesti Televisiooni 40. juubeli puhul välja antud raamatus on kronoloogilisse loendisse koondatud ETV ajaloo olulisimad sündmused, faktid ja seigad. Illustreeritud fotodega.