Eesti Televisioon arvudes 1955–1994

Koostanud Hagi Šein
Väljaandja Eesti Televisioon, 1994

Tervikteksti saab lugeda SIIT.

Sisu:
Fakte Eesti Televisiooni ajaloost * Eesti Televisiooni juhid * Eesti Televisiooni struktuur * ETV programmi maht 1995–1994 * ETV programmi koondstruktuur 1991–1994 * ETV programmmi koondstruktuur 1993 * ETV programmmi koondstruktuur 1994 * Programmi alajaotused * ETV programmi esmaesituste, hangete ja korduste struktuur 1994 * Personal * Eesti Televisiooni eelarve 1991–1993 * ETV tehnilised vahendid * Telerite arv * Auditoorium * Televisioonisaatjad * 163 saatesarja ETV ajaloos * Andmed ETV saadete vaadatavusest (Baltic Media Facts) * ETV 38. hooaja (1992/1993) populaarsemad saatesarjad ja saatejuhid (Emor) * Saatejuhtide pingerida (valinud 3 parima hulka, % eestlastest) * ETV 38. hooaja (1992/1993) saaadete/sarjade ja saatejuhtide pingerida (valinud 3 parema hulka % mitte-eestlastest) ‘ Volli preemia 1993