Eesti Televisioon arvudes

Koostanud Hagi Šein
Väljaandja Eesti Televisioon, 1991

Tervikteksti saab lugeda SIIT.

Sisu:

Sissejuhatus * ETV nõukogu * Televisiooniprogrammid Eestis 1955–1990 * ETV programmi maht 1990 * ETV programmi struktuur 1990 * ETV programmi maht 1991 * Telerite hulk Eestis 1955–1989 * ETV saatemaht 1955–1990 * Filmi- ja videosalvestuste maht 1955–1990 * ETV kulud 1970–1990 * ETV tulud ja kulud 1991 * Palgafondi jagunemine 1991 * ETV struktuur * Honorarifondi kasutamine 1990 * Töötajate keskmine töötasu 1990 * ETV töötajate arv 1955–1990 * ETV koosseisust * Fakte ETV ajaloost: saatesarjad, kroonika * Televisioonisaatjad Eestis * Mõningaid telefoninumbreid