Materjale avaliku ringhäälingu teooriast ja praktikast

Eesti Televisiooni kontseptsiooni- ja arenguküsimusi 1993–1997

Autor Hagi Šein, 1997