Meediaõpetus

Õpik gümnaasiumile

Autor Külliki Kask
Kirjastus Avita, 2005

Meediaõpetuse õppekomplekt on mõeldud eelkõige gümnaasiumile, kuid seda võib kasutada ka põhikooli vanemas astmes. Õppekomplekt on koostatud eesmärgiga kujundada õpilastest kriitilisi meediatarbijaid, kes oskavad meedias orienteeruda, meediaga suhelda ning end meedias väljendada. Autor on seisukohal, et mida nõudlikum on meediatarbija, seda kvaliteetsem on ajakirjandus. Õpikus on kaksteist peatükki, milles vaadeldakse nii ajakirjanduse olemust ja liike, meedia rolli ühiskonnas, sõnavabadust ja ajakirjanduseetikat. Eraldi on tähelepanu pööratud demagoogiavõtetele ning manipuleerimisele, meediatarbijat õpetatakse neid ära tundma ja end nende eest kaitsma. Õpikus vaadeldakse ka avaliku ja privaatse elusfääri seoseid meediaga. Õpik annab ülevaate ka ajalehe kujundamisest ja küljendamisest, reklaami osast meedias, raadio ja televisiooni þanridest, saadete ülesehitusest ja eesmärkidest. Õpiku viimane peatükk on pühendatud uuele meediale: rollid ja tegutsejad Internetis, Interneti-põhised meediažanrid, otsingumootorid, portaalid, ajalehtede veebiversioonid.