Meediaõpetus põhikoolis

Tugimaterjale õpetajale

Autor Kadri Ugur
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004

Siit saab lugeda Kadri Uguri magistritööd ja selle lisana (vt lk 48 jj.) ilmunud “Tugimaterjale põhikooli õpetajale”.