Meediaõpetus üldhariduskoolis

Õpetaja käsiraamat

Koostajad: Silvia Karro, Raivo Palmaru, Rein Sikk, Eino Tandre, Anne Kivimäe, Ülle Rohtma
Väljaandja Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, 2004

Käsiraamatu on koostanud AS Kesk-Eesti Arenduskeskuse poolt moodustatud loominguline kollektiiv. Käsiraamatu mõte sai alguse Kesk-Eesti Arenduskeskuse 2001. aastal korraldatud täienduskoolituskursuse “Meediaõpetus valikainena muukeelse kooli gümnaasiumiastmes” loengutest ja praktikumidest. Kursuselt vastukajad aitasid täiendada materjali, kavandatut ellu viia. Käsiraamat on kolmeosaline. Esimeses osas jagab Akadeemia Nord professor Raivo Palmaru teadmisi ühiskonna ning meedia toimimisest ja vastastikusest mõjust. Teises osas püüavad praktikud ja gümnaasiumi meediaõpetajad Rein Sikk, Silvia Karro (töörühma juht) ja Eino Tandre võimalikult süsteemselt ja lihtsalt selgitada kirjutava ja suulise meedia olemust ja erinevusi, õpetada seda praktiliselt tegema, anda õpetajale rohkelt harjutusi ja nõuandeid, suunamaks õpilast meediat mõistma. Kolmandas osas annab õpetaja Anne Kivimäe näpunäiteid, kuidas kasutada meediat koolitunnis. Ülle Rohtma selgitab kooliajalehe osa. Kuigi mitte eraldi peatükkidena, on käsitletud ka meedia eetikat, ajakirjandusega suhtlemist, interneti võimalusi. Meedia on lai ja sügav ala, sellest rääkida on sadu võimalusi, seda õpetada samuti. Meie pakume üht võimalust sooviga, et käsiraamat aitaks ja toetaks selles lugejat. – Loomerühma nimel Silvi Karro, Eesti Raadio koolitusjuht