Meediasüsteem ja meediakasutus Eestis 1965–2004

Toimetaja Peeter Vihalemm
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004

Raamat annab ülevaate viimastel aastakümnetel Eestis tegutsenud traditsioonilise massimeedia peamistest kanalitest (ajalehtedest, ajakirjadest, raadio- ja telekanalitest) ning nende kasutajaskonnast, samuti uue meedia, eeskätt Interneti arengust ja selle kasutamisest.