Sidetehnika ajalooline areng

Telegraaf, telefon, raadio, kaugnägemine, pilditelegraaf

Autor Aleksander Merilaid
Väljaandja A. Merilaid, 1938, II trükk

Sisu:

Juba algkujul, s.o. pikema artiklite seeriana ajakirjas “Tehnika Kõigile” äratas käesolev teos lugejaskonnas elavat tähelepanu, mis kõige paremini tõendab autori oskust ladusalt ja huvitavalt esile tuua seda erakorralist hoogsat ja laiaulatuslikku arenemiskäiku, mida on läbi teinud sidepidamise vahendid viimase saja aasta vältel. 90 pilti ja joonist.