Sugu telepildis

Autorid: Barbi Pilvre, Merit Karise
Väljaandja Tartu Ülikool, 2004

Televisioon näitab meile ümbritsevat reaalsust nii, kuidas seda kogevad telesaadete tegijad. Paljude tegijate koostöös sünnib telepilt, mis pretendeerib tegelikkuse «objektiivsele edastamisele», eristades ehk kõige enam «olulist ebaolulisest». Paljude meediauuringute tulemusena on viimastel aastakümnetel jõutud siiski veendumusele, et ajakirjanduslikel valikutel on meediakujutuses, sh. telepildis suurem osa, kui esmapilgul võiks arvata.
«Sugu telepildis» on õppevahend, mis analüüsib, missuguseid valikuid tehakse naiste ja meeste kujutamisel teleekraanil ehk analüüsib soo aspektist, kuidas kujutatakse telepildis reaalsust. Kas tegeliku elu ja ekraanikujutise vahel on erinevusi ja milles need seisnevad? Millest on need erinevused tingitud? Missugused on valikud, mis tehakse naiste ja meeste elu, tegevuse ja mõtete edastamisel teleekraanil?

Õppevahend on mugandatud variant 6 Euroopa avalik-õigusliku telekanali 2000. a. ilmunud õppevahendist. Raamat on mõeldud meediapraktikutele, üliõpilastele ja ärksatele lugejatele, keda huvitab, kuidas meedia masinavärk töötab.