Televisioonist

Autor Pierre Bourdieu
Kirjastus Perioodika, 1999

Tõlkija Hasso Krulli järelsõnast:
Pierre Bourdieu on üheksakümnendatel aastatel olnud Prantsusmaa kõige silmapaistvam ja vaieldum mõtleja. Tema pooldajate ja vastaste hulk jagab sealse intellektuaalse välja suuresti kaheks, kuigi need pooled koosnevad erinevatest rühmadest. Kuna Prantsusmaal on pikka aega olnud komme koondada intellektuaalsed väitlused ühe juhtfiguuri ümber (selles rollis püsis kaua Jean-Paul Sartre, tema järel Michel Foucault), võib liialdamata öelda, et praegu on juhtivaks intellektuaaliks kujunenud Bourdieu.(—) kuigi «Televisioonist» puudutab kõige otsesemalt Prantsuse telemeedia ja ajakirjanduse probleeme, võime siin ära tunda hulga üldisemaid tendentse, mis avalduvad Eesti meedias ligilähedasel kujul ja mida meil seni pole jõutud kuigivõrd teadvustada.