Copy of All Books Televisioon Eesti NSVs 1955–1991 a

TELEVISIOON EESTI NSVs 1955–1991

1955–1970   Professionaalse televisiooni loomine Eestis
 1955–1957   Tegevuse algusaastad
 1957–1961    Organisatsiooni loomine
 1961–1965    Teleajakirjanduse teke
 1965–1970    Professionaalse televisiooni algus (ETV kuldaeg)

Sündmuste kroonika
1955 1956 1957 1958 1959  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969                

1970–1987   Televisioon Nõukogude aja ideoloogilise surve oludes
 1970–1975    Tootmisorganisatsiooni loomine
 1975–1980    Toimetustelevisiooni kehtestamine
 1980–1987    Nõukoguliku televisiooni lõppfaas

Sündmuste kroonika
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

1987–1991    Televisioon ajaloo pöördehetkel
                        Ärkamisaeg, üleminek Nõukogude ajast siirdeühiskonda

Sündmuste kroonika
1987 1988 1989 1990 1991

Loe perioodi kohta:
* Hillar Peep. Eesti Televisioon 1955–1990. Veebimaterjal.
* ETV siselehed.
* Miil, Marek (2013). Kommunistliku partei propagandastrateegiad ja “kodanliku televisiooni neutraliseerimine” Eesti NSV-s 1968–1988. Ajalooline Ajakiri, 2013, 1 (143), 79–110.

Peatükid “Suurest teleraamatust“:
* Esimene arenguperiood, 1955–1970: Professionaalse televisiooni loomine Eestis
* Teine arenguperiood, 1970–1987: Televisioon nõukogulikes raamides
* Televisioon ajaloo pöördehetkel, 1987–1991: Ärkamisaeg, üleminek Nõukogude ajast siirdeühiskonda

Vaata selle perioodi fotokollaažeSuurest teleraamatust”: