Lugemissoovitus

Eesti digikultuuri manifest. Raamat koondab Tallinna Ülikooli ja Postimehe koostöös ilmunud kakskümmend esseed, mis ilmusid 2020. aastal Postimehe lisalehe AK rubriigis „Digikultuur“. Väljaande jaoks on autorid oma esialgseid kirjutisi täiendanud ja arendanud. Koostanud Indrek Ibrus, Marek Tamm ja Katrin Tiidenberg. Ilmus Tallinna Ülikooli sarjas Biblioteca Mediorum et Communicationes. Autorid: Maria Hansar, Hilkka Hiiop, Indrek Ibrus, Madis Järvekülg, Veronika Kalmus, Rainer Kattel, Mare Koit, Oliver Laas, Mari-Liis Madisson, Merle Maigre, Anu Masso, Maarja Ojamaa, Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Ulrike Rohn, Raivo Ruusalepp, Andra Siibak, Jaan Tallinn, Marek Tamm, Katrin Tiidenberg, Peeter Torop, Aro Velmet ja Andreas Ventsel.  

Artikli “Televisioon platvormide ajastul” kirjutas Tallinna Ülikooli meediamajanduse ja – juhtimise professor Ulrike Rohn. (Tasuline ligipäs).

Ilmus EAAS aastaraamatus 2019

Indrek Ibrus, Silja Lassur, Külliki Tafel-Viia (2019). Eesti meediamaastik kümne aasta pärast: neli võimalikku arengustsenaariumi. “Uuringu autorid ei püüa küll tulevikku ennustada, kuid selleks et olla valmis muutustele õigel ajal ja õigel moel reageerima, peame ometi kaaluma võimalikke suundumusi ning püüdma ette näha, millised probleemid võiksid nendega seoses üles kerkida ja millisel moel saaks probleeme ennetada, kahjulikke mõjusid leevendada ning ergutada eesti ühiskonna ja kultuuri püsimajäämist toetavat arengut. Seetõttu koostasime neli stsenaariumi, et ette kujutada võimalikke tulevikuolukordi ja vaadelda, kuidas Eesti meediamaastikul tegutsejad, nende seosed, aga ka muutused auditooriumis ja tehnoloogia areng meediavaldkonda mõjutavad. Lõpptulemusena valminud tulevikupildid peaksid andma poliitika kujundajatele parema lähtekoha, milliseid samme ja millises kombinatsioonis tuleks astuda, et suunata arengut soovitud suunas.” 

TÜ ja TLÜ teadlaste ühisuurimus Kultuuriministeeriumi tellimusel

Meediapoliitika olukorra ja arengusuundade uuring 2019. Koostajad: Ragne Kõuts-Klemm, Halliki Harro-Loit, Indrek Ibrus, Signe Ivask, Marten Juurik, Andres Jõesaar, Madis Järvekülg, Sten Kauber, Väino Koorberg, Silja Lassur, Urmas Loit, Külliki Tafel-Viia. “Uuring kaardistab Eesti meediavaldkonna olukorra ning pakub kogutud andmetele tuginedes välja selle valdkonna võimalikke arengustsenaariume. Kasutame olukorra kaardistamiseks nii ise kogutud kui ka sekundaarseid andmeid. Lisaks vaatleb uuring normatiivset poolt – põhimõtteid, millistele alustele võiks Eesti meediapoliitika tugineda ning milliseid eesmärke võiks selles seada. Uuringu eesmärk on anda sisendit meediapoliitika kujundajatele ning panna alus meediavaldkonna süsteemsemale mõtestamisele. Lähtume eeldusest, et meediapoliitika ei tähenda mitte üksnes meediavaldkonda korrastava õigusnormi väljatöötamist ja elluviimist, vaid ka andmepõhiseid otsuseid selle kohta, kas, milles ja mil määral on vaja meedia toimimisse sekkuda. See tähendab ka valdkonda puudutavate andmete regulaarse kogumise vajaduse kaardistamist ja põhimõtete kokkuleppimist.” Loe sissejuhatust siit.

Vaata ka Viimati ilmunud raamatud ja Viimati kaitstud töid.
Uuendame soovitusi regulaarselt.