Bakalaureusetööd Concordia Rahvusvahelises Ülikoolis

Concordia Rahvusvahelise Ülikooli meediateaduskond tegutses aastatel 1997–2003 ja selle järglane Concordia/Audentese Rahvusvahelise Ülikooli meediaosakond 2003–2005. 2005. a sügisest liitus meediaosakond Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kommunikatsioooni kooliga.

Võsu, Peeter (2001). Avalik-õigusliku televisiooni arengusuunad Eestis / Development of public service television in Estonia. Juhendaja Hagi Šein.

Aher, Kaidi (2001). Inglise-eesti telemeedia õppesõnastik / English-Estonian television studies glossary. Juhendaja Hagi Šein.

Tõrs, Teele-Reet (2003). Television as product: selling with brands / Televisioon kui toode: müük brändidega. Juhendaja Raul Rebane.

Lepik, Mai (2003). Piirideta televisiooni direktiivi ja Media Plus programmi mõju Eestile. Juhendaja Hagi Šein.

Tippel, Liis (2004). Saatejuhi roll Eesti telemaastikul 1995–2003. Juhendaja Hagi Šein.