Diplomitööd Tartu Ülikoolis

Diplomitööd Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia osakonna žurnalistika eriharus 1964-1976

Puks, Peep (1964). Televisiooni spetsiifikast. Juhendaja Vello Kallaste.

Puusep, Ülle (1964). Laste- ja noortesaated televisioonis.

Tiisväli, Helle (1966). Olukirjeldus televisioonis.

Alla, Tiina (1966). Varjatud kaamera kasutamise võimalustest televisioonis.

Unt, Ela (1967). Draamateose interpretatsioonist televisioonis.

Raidma, Maire (1967). Reporter televisioonis.

Uba, Toomas (1968). Spordireportaaž raadios ja televisioonis. Juhendaja Juhan Peegel.

Narusk, Mati (1969). Eesti Televisiooni informatsioonisaadete toimetuse struktuur ja informatsiooniallikad: “Aktuaalse Kaamera” uudiste temaatiline analüüs ning vormilised komponendid. Juhendaja Helle Tiisväli.

Saar, Andrus (1970). Meelelahutus noortele televisioonis. Juhendaja Helle Tiisväli.

Saluri, Piret (1971). Isikuintervjuu mõnedest probleemidest. Juhendaja Helle Tiisväli.

Valing, Reet (1972). Kultuuritegelaste portreefilm stuudio “Eesti Telefilm” loomepraktikas aastail 1963-1972. Juhendaja Helle Tiisväli.

Joamets, Rein (1973). Eesti NSV rajoonide kohta antav informatsioon “Aktuaalses Kaameras”. Juhendaja Helle Tiisväli.

Kala, Salme (1974). Massikommunikatsiooni kanalite spetsiifikast (televisiooni ja raadio informatsiooniprogrammide analüüsi alusel). Juhendaja Marju Lauristin.

Kaljumäe, Tõnu (1974).  Raadio ja televisiooni informatsiooniprogrammide auditooriumi kujunemine. Juhendaja Marju Lauristin.

Hiir, Katrin (1975). Televisiooni informatsioonisaadete funktsioonide analüüs. Juhendaja Marju Lauristin.

Mälk, Mariina (1975). Eesti Televisiooni noortesaadete funktsioonide analüüs. Juhendaja Marju Lauristin.

Diplomitööd TRÜ (1989. a-st Tartu Ülikooli) filoloogiateaduskonna ajakirjandusosakonnas 1976-2002

Vapper, Kalev (1976). Saatejuhi roll publitsistlikes televisioonisaadetes. Juhendaja Marju Lauristin.

Rebane, Raul (1977). Sporditeema Eesti Televisioonis. Juhendaja Marju Lauristin.

Tartland, Merike (1977). Telelavastused Eesti Televisioonis 1956-1976. Juhendaja Marju Lauristin.

Nurk, Rein (1978). Eesti Televisioon aastail 1955-1960. Juhendaja Raimo Pullat.

Kadastik, Mart (1978). Televisiooni noorteauditooriumi huvistruktuur ja tüpoloogia. Juhendaja Hagi Šein.

Lendok, Katrin (1979). Teatri-, kino- ja teletemaatika ajalehes “Sirp ja Vasar”. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Vapper, Tiina (1979). Eesti Televisiooni kirjandussaadete auditooriumi kujundavad faktorid. Juhendaja Hagi Šein.

Kees, Tõnu (1980). Liiklussaated Eesti Televisioonis ja Eesti Raadios. Juhendaja Hagi Šein.

Illust, Renita (1981). Isiksuse kujutamine Eesti Televisiooni originaalsaadetes 1981. aasta märtsikuus. Juhendaja Marju Lauristin.

Jõgi, Rein (1981). Publitsistikasaated Eesti TV-s. Juhendaja Hagi Šein.

Nuiamäe, Aune (1981). Kultuurilooja portree Nõukogude Eesti dokumentaalfilmis. Juhendaja Marju Lauristin.

Rannamäe, Aarne (1981). Eesti Televisiooni kommentaatori Valdo Pandi osa eesti telepublitsistika arengus. Juhendaja Marju Lauristin, juhendaja-konsultant Lembit Lauri.

Saks, Katrin (1981). Mõningaid teleintervjuu probleeme. Juhendaja Hagi Šein.

Seppel, Katrin (1981). ETV kultuuriteabe vahendajana 1980. ja 1981. a. Juhendaja Marju Lauristin.

Kuiv, Helve (1982). Eesti Televisiooni noortesaadete sisu analüüs. Juhendaja Marju Lauristin.

Raiste, Anne (1982). TV informatsioonisaate vastuvõttu mõjutavad tegurid. Juhendaja Hagi Šein.

Rebane, Tiina (1982). Eesti NSV teleauditooriumi tüpoloogiast. Juhendaja Hagi Šein.

Aunaste, Maire (1983). Saadete reklaamielemendid ajalehes “Televisioon”. Juhendaja Hagi Šein.

Плюхина, Е. В. (1983). Пропаганда литературы и искусства в обменных передачах Эстонского Телевидения. Juhendaja Marju Lauristin.

Rohtla, Eve (1984). Rein Karemäe telepublitsistina. Juhendaja Hagi Šein.

Vari, Siiri (1984). Lastesaated Eesti Televisioonis. Juhendaja Hagi Šein.

Kersna, Vahur (1984). Meelelahutuse funktsioonid Eesti Televisioonis. Juhendaja Marju Lauristin.

Külaots, Anneli (1984). ETV programmi geograafiline haare 1985. a. aprillis. Juhendaja Marju Lauristin.

Funk, Ulvi (1985). Mati Talvik telepublitsistina. Juhendaja Hagi Šein.

Jürgen, Madis (1986). Eesti Televisiooni publitsistid: tööstiil, kogemused, probleemid. Juhendaja Hagi Šein. 

Kurve, Igor (1986). Rein Karemäest ja “Eesti Telefilmist”. Juhendaja Hagi Šein.

Randma, Merle (1986). Telediktor ja tema töö. Juhendaja Mart Siimann.

Rommot, Jaan (1986). ETV auditooriumi dünaamikast. Juhendaja Hagi Šein.

Võitla, Jaanus (1986). ETV saatesari “Prillitoos”. Juhendaja Hagi Šein.

Karlson, Mari (1987). ETV noortesaate “Kontakt” vastavus auditooriumi väärtusorientatsioonile. Juhendaja Marju Lauristin.

Rand, Jana (1987). Üliõpilased televaatajaina. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Sutt, Margit (1987). ENSV teleauditooriumi uurimise tulemuste (1970-1986) võrdlev analüüs. Juhendaja Hagi Šein.

Mikk, Margit (1988). ETV noortesaadete ajaloost: aastad 1955-1974. Juhendaja Hagi Šein.

Narmont, Donatas (1990). ETV spordisaadete vaadatavus ja spordireporterite tase vaatajate hinnangu põhjal. Juhendaja Raul Rebane.

Kangro, Tiina (1991). Enamus- ja vähemusgruppide suhted ühiskonnas ja Eesti Televisioonis. Juhendaja Renita Timak.

Kond, Ragnar (1991). Televisiooni korrespondendipunktid (süsteemse lähenemise katse). Juhendaja Hagi Šein.

Pirn, Katrin (1991). Balletisaated Eesti Televisioonis aastatel 1955-1990. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Tomberg, Hanno (1992). Eesti Vabariik olümpiamängudel (kajastused ajakirjanduses). Juhendaja Sulev Uus.

Tarto, Hille (1993). “Prillitoos” ja tema vaataja. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Aotäht, Aivar (1993). Teleajakirjanikud keskkooliõpilaste hinnangutes. Juhendaja T. Aunapuu.

Jahilo, Valdo (1994). Televisiooni meelelahutuslikud funktsioonid ning huumori osa telemeelelahutuses. Juhendaja Jüri Pihel.

Mürk, Piret (1994). Uudistesaate teke ja areng Eesti Televisioonis. Juhendaja Aune Unt.

Jaakson, Tiina (1997). Objektiivsuse nõude täitmine Eesti Televisioonis. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Kivisild, Eda (1998). Politseitemaatika Eesti meedias. Juhendaja Peeter Vihalemm.