Doktoritööd Tallinna Ülikoolis

Uudelepp, Agu (2008). Propaganda instruments in political television advertisements and modern television commercials. Juhendaja Georg Soodla.