Telealased bakalaureusetööd Tallinna Tehnikaülikoolis

Laasu, Maarja (2010). Sotsiaalmeedia efektiivsus suhteturunduse meetmena Eesti Rahvusringhäälingu näitel. Juhendaja Anu Virovere.

Savolainen, Esa Antti Juhani (2014). EU and State Aid Issues of Public Service Broadcasting / Avaliku. teenuse ringhäälinguga seotud ELi ja riigiabi küsimused. Juhendaja Katrin Merike Nyman-Metcalf. 

Bõstrov, Igor (2015). Digitelevisiooni võimalused ja tulevik. Juhendaja Vladimir Viies.