Telealased doktoritööd Tartu Ülikoolis

Sorokin, Siim (2018). Character engagement and digital community practice: a multidisciplinary study of “Breaking Bad”. Juhendajad Ülo Valk ja Marina Grishakova.
Loe veebist     Lae alla

Nani, Alessandro (2018). Cross-media in public service broadcasting: the struggle between producers and audiences. Juhendaja Pille Pruulmann-Vengerfeldt.
Loe veebist      Lae alla

Miil, Marek (2014). Nõukogude propagandasüsteemi toimimine ajakirjanduse argipraktikate kaudu. Juhendajad Halliki Harro-Loit ja Epp Lauk.
Loe veebist   Lae alla

Treufeldt, Indrek (2012). Ajakirjanduslik faktiloome erinevates ühiskondlikes tingimustes. Juhendajad Maarja Lõhmus ja Marju Lauristin.
Loe veebist   Lae alla

Jõesaar, Andres (2011). EU media policy and survival of public service broadcasting in Estonia 1994-2010.
Loe veebist   Lae alla