Meedia- ja ringhäälingupoliitika

Viimaste aastate sündmusi meedia- ja telepoliiitikas.

Rein Veidemann (esimees)
Valdo Randpere (Reformierakond)
Riho Sibul (Isamaa)
Raimond Kaljlulaid (SDE)
Marek Reinaas (Eesti200)
Andre Hanimägi (KESK)
Varro Vooglaid (EKRE)
Peeter Esperg (elspert)
Viktor Trasberg (ekspert)
Sulev Valner (ekspert)

5.01. 2024. Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevjuhina asus 2024 a jaanuari lõpus tööle Väino Koorberg, kes oli pikka aega Õhtulehe peatoimetaja ning tegeles seejärel ajakirjanike ja ajakirjandustudengite koolitamisega.

Eesti Meediaettevõtete Liidu kaebus Euroopa komisjonile

Meediafirmad kaebavad ERR-i riikliku rahastamise Euroopa Komisjoni (2020). err.ee, 07.09.

Viirmaa-Treifeldt, Merle (2020). Soovime meediaturule ausat konkurentsi. meedialiit.ee.

Ajakirjanike liit avaldas toetust ERR-i portaalide jätkamisele (2020). err.ee, 08.09.

Tomberg, Hanno (2020). Erameedia kaebus näitab nende nõrkust. err.ee, 08.09.

Nagel, Riho (2020). ERR-i nõukogu esimees erameedia kaebusest: rahvusringhäälingu seadus on aegunud, kuid meie tegevus ei lähe sellega vastuollu. delfi.ee, 07.09.

Himma, Marju (2020). Analüüs: ERR-i portaali uudistest vähem kui seitse protsenti on veebiajakirjanike originaaltöö. err.ee, 17.09.

Euroopa Komisjon alustas audiovisuaalsisu direktiivi tõttu Eesti suhtes rikkumismenetlust (2020). postimees.ee, 23.11.

Erik Roose: mina olen rääkinud, et paneme seljad kokku. Selle peale öeldakse: ei, pane parem oma veebiuudised kinni (2020). Intervjueerinud Vilja Kiisler. delfi.ee, 24.11.

MEEDIAREGULATSIOON EUROOPAS

UUS!. Media regulatory authorities and the challenges of cooperation. Autorid: Francisco Javier Cabrera Blázquez, Géraldine Denis, Emmanuelle Machet, Beth McNulty.

Ülevaade Euroopas meediaregulatsiooniga tegelevate asutuste tegevusest ja koostöövõimalustest:
* millised on riiklike meediaregulatsiooni asutuste peamised probleemid
* kuidas nad riigiti erinevad ülesehituse, ressursside ja pädevuste poolest
* kuidas omavahelise koostöö teel oma rolli kiiresti muutuvas audiovisuaalsektoris paremini täita
* 7 riigi (Tšehhi, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Kreeka, Iirimaa, Luksemburg, Rootsi) regulaatorite töö süvaanalüüs

Viide: Cabrera Blázquez F.J., Denis G., Machet E., McNulty B., Media regulatory authorities and the challenges of cooperation, IRIS Plus, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, December 2021

Helena Sousa, Wolfgang Trützschler, Joaquim Fidalgo and Marianna Lameiras (eds) (2013). Media Regulators in Europe: A Cross Country Comparative Analysis. Communication and Society Research Centre.
Austria, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Hollandi, Poola, Portugali, Hispaania, Šveitsi ja Ühendkuningriigi meediaregulatsiooni asutuste töö võrdlev analüüs.