Teležanrid, formaadid, liigid * TV genres and formats

Teležanrite spetsiifika, roll ja olulisus. Žanrite struktuur, nende suhteline stabiilsus ja muutuvus. Žanrite sulandumine, žanripiiride avardumine, aga ka ähmastumine. Žanriteooriad. Televisioon ja film, filmilik televisioon. Faktipõhiste ja fiktsiooniliste, lavastuslike ja dokumentaalsete käsitlusvormide, teledraamade (scripted fiction) – draamasarjade ja seriaalide erisused ja areng. Kvaliteettelevisioon. Teleformaadid. Kuidas auditoorium eristab ja mõistab žanrikonventsioone?

Teemavaldkondadesse liigitamisel tuleb sageli teha mööndusi, sest paljud käsitlused on interdistsiplinaarsed. Neil juhtudel on lähtutud peamisest fookusest. Valdkondade lehekülgedel on raamatud järjestatud uuemad eespool. Uustrükkidele või täiendatud väljaannetele on mõnikord lisatud ka varasemate väljaannete ilmumisaasta(d). Paljud teosed on kättesaadavad Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi või teistes Eesti raamatukogudes, need on tähistatud tärniga (*). Võrguteavikud, millele on juurdepääs Rahvusraamatukogu arvutivõrgus ja välisvõrgus RR autoriseeritud kasutajatele, on tähistatud kahe tärniga (**). Ilmumisaastal klõpsates saab tutvuda lühiannotatsiooniga. Raamatute kaanekujunduse muutumise korral on kasutatud viimase väljaande kaanepilti.