Miil, Marek (2012). Eesti Televisiooni raskustest Soome TV “katmisel”. EKP võitlus “kodanliku televisiooni vastu

Autor(id): Miil, Marek

Avaldatud: Acta Historica Tallinnensia, 2012, 18, lk 108-141.

Alates 1960. aastate teisest poolest leidis Eesti NSV juhtkond end keerulise probleemi ees, kus lisaks läbi raudse eesriide levivatele raadiohäätele sattus nende hallatav liiduvabariik Soome Vabariigi kodanliku televisiooniî levialasse. Kommunistlik partei üritas kodanluse ideoloogilisele diversioonileî vastulööke anda, proovides rakendada tehnilisi abinõusid, näiteks televiisoritele Soome TV vaatamist vıimaldavate heliplokkide müümise takistamine. Niisamuti paljastatiî Lääe vaenuliku propagandaaparaadi vandenõud massimeedias. Ühe oma võitlusabinıuna nägi partei võimalust pakkuda Soome TV-le kohaliku telekanaliga – Eesti Televisiooniga konkurentsi. ETV-lt oodati, et see oma põnevamate, informatiivsemate ja päevakajalisemate saadetega võidaks tagasi kodanliku televisooni mõjusfääri sattunud teleauditooriumi ning hoiaks ära selle laienemise tulevikus. Käesolevas artiklis otsitaksegi vastust küsimusele, mis muutis ajavahemikul 1968-1988 ETV poolt Soome TV “katmise” väga keeruliseks ja kohati võimatuks.