Andres Kõnno: valikbibliograafia

Teadustööde täielik loetelu Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS

Kõnno, Andres (koostaja) (2021). Eesti digikultuuri mõtestamine anno 2020: poliitika kujundamise väljakutsed: digikultuuri raport 2020. Tallinn: TLÜ.

Ibrus, Indrek; Kõnno, Andres (2021). Public Value of Public Service Media Archives and Data: The Case of Estonian Public Service Media. [Working Paper 1/2021] “Public Value of Open Cultural Data”. Tallinn: Tallinn University Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture (MEDIT), pp 1−19.

Kõnno, Andres (2021). Country report: Estonia. In: Bleyer-Simon, Konrad; Brogi, Elda; Carlini, Roberta; Nenadic, Iva; Palmer, Marie; Parcu, Pier Luigi; Verza, Sofia; Cunha, Mario Viola de Azevedo; Žuffová, Mária (2021). Monitoring Media Pluralism in the Digital Era. Application of the Media Pluralism Monitor in the European Union, Albania, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Serbia and Turkey in the year 2020. Fiesole: European University Institute. (1-26).

Kõnno, Andres (2020). Country report: Estonia. In: Brogi, Elda; Carlini, Roberta; Nenadic, Iva; Parcu, Pier Luigi; Cunha, Mario Viola de Azevedo (2020). Monitoring Media Pluralism in the Digital Era: Application of the Media Pluralism Monitor in the European Union, Albania and Turkey in the years 2018-2019. Fiesole: European University Institute. (1−20).

Jõesaar, Andres; Kõnno, Andres (2020). Media Market Risk Ratings: Estonia. Global Disinformation Index, pp 4−21.

Kõnno, Andres (2020). Aasta 2015 kui murdepunkt Eesti majandusuudiste dünaamikas. EAASi aastaraamat 2019, lk 55−60.

Nani, Alessandro; Rohn, Ulrike; Kõnno, Andres (2019). Behind the scenes of Estonian TV series The Bank: Ideas, practices, and stories. Baltic Screen Media Review, Vol 7, pp 51−71. [Intervjuu sarja loojatega}.

Kõnno, Andres (2018). Country Report: Estonia. In: Brogi, Elda; Nenadic, Iva; Parcu, Pier Luigi; Cunha, Mario Viola de Azevedo. Monitoring Media Pluralism in Europe: Application of the Media Pluralism Monitor 2017 in the European Union, FYROM, Serbia & Turkey. 2018 Policy Report. Fiesole: European University Institute. (1−14)