Aune Unt: valikbibliograafia

Aune Unt (2003). Televisiooni žanriline areng ja selle avaldumine Eesti teleprogrammides. Teadusmagistritöö. Juhendaja Peeter Vihalemm. Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, Ajakirjanduse õppetool.