Marju Himma-Kadakas: valikbibliograafia

Teadustööde täielik loetelu Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.

Marju Himma-Kadakas uurimisvaldkonnad on ajakirjanduslikud tööprotsessid ja ajakirjanike oskused ning nende kahe valdkonnaga seonduvad teemad auditooriumiuuringutes. Lisaks akadeemilisele tööle on Marju töötanud 12 aastat teadusajakirjanikuna Tartu Postimehes ja Eesti Rahvusringhäälingu uudistetoimetuses.

Akadeemilised publikatsioonid:

Himma-Kadakas, Marju (2022). Debunking False Information: Investigating Journalists’ Fact-checking Skills’. Digital Journalism. DOI:10.1080/21670811.2022.2043173

Kikas, Brita; Himma-Kadakas, Marju (2021). Ajakirjanikud ja faktikontroll: tulevikutrikid (oleviku ja) mineviku oskuste kontekstis. Vikerkaar, 6.

Himma-Kadakas, M., & Mõttus, M. (2021). Ready to Hire a Freelance Journalist: The Change in Estonian Newsrooms’ Willingness to Outsource Journalistic Content Production. Central European Journal of Communication, 14(1(28)), 27–43.

Himma-Kadakas, M., & Palmiste, G. (2019). Expectations and the actual performance of skills in online journalism. Journal of Baltic Studies, 50(2), 251–267.

Himma-Kadakas, M., Rajavee, A., Orgmets, M.-L., Eensaar, L., & Kõuts-Klemm, R. (2018). The food chain of YouTubers: Engaging audiences with formats and genres. Observatorio (OBS*), 12(SPE1), 54–75.

Himma-Kadakas, M. (2018). Skill performance of Estonian online journalists: Assessment model for newsrooms and research [Thesis].

Himma-Kadakas, M. (2017). Alternative facts and fake news entering journalistic content production cycle. Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal, 9(2), 25–40.

Himma-Kadakas, M., & Kõuts, R. (2015). Who Is Willing to Pay for Online Journalistic Content? Media and Communication, 3(4), 106–115.

Artikleid ajakirjanduses:

Himma-Kadaks, Marju (2022). Infosõjas on kahurilihaks tavaline inimene. err.ee, 07.02.
Himma-Kadakas, Marju (2021). Faktikontroll ajakirjandusžanrina on ohtlik. err.ee, 06.12.
Himma-Kadakas, Marju (2020). Analüüs: ERR-i portaali uudistest vähem kui seitse protsenti on veebiajakirjanike originaaltöö. err.ee, 17.09.