Marju Lauristin: valikbibliograafia

Bibliograafia on koostamisel.
Teadustööde täielik loetelu Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.

Ragne Kõuts, Peeter Vihalemm, Marju Lauristin (2013). Trust in the context of audience fragmentation. Communication Management Quarterly : Časopis za upravljanje komuniciranjem 26 (2013) 77–102.
Vihalemm, Peeter; Lauristin, Marju; Kõuts, Ragne (2012). Trends in Estonian media landscape in 2000-2012. Media Transformations, 6, 12−63.
Shein, Hagi and Lauristin, Marju (2003). Public Service Broadcasting in Estonia. European Political Science Review, July 2003.

Artiklid ajakirjanduses:

Kas ETV programm vastab ettekujutusele avalikõiguslikust programmist? M. Lauristini, H. Šeini, P. Sookruusi ja V. Toometi arvamused (2000). Äripäev, 18.01.
Lauristin, Marju (2014). Riik on jätnud seni venekeelse elanikkonna infovajaduste rahuldamise Venemaa telekanalite meelevalda (2014). delfi.ee, 19.04.
Lauristin, Marju(1996). Meedia avalik-õigusliku süsteemina. Kultuurileht, 19.07.
Eesti tee. Memorandum meediapoliitikast (1995). Eesti Päevaleht, 31.10.
Lauristin, Marju (1992). Kultuurimeediumide muutumineEttekanne konverentsil “Raha ja rahvuskultuur”.Sirp, 13.03.*