Peeter Vihalemm: valikbibliograafia

Teadustööde täielik loetelu Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.

Ragne Kõuts, Peeter Vihalemm, Marju Lauristin (2013). Trust in the context of audience fragmentation. Communication Management Quarterly : Časopis za upravljanje komuniciranjem (2013), 26, 77–102.

Vihalemm, Peeter; Lauristin, Marju; Kõuts, Ragne (2012). Trends in Estonian media landscape in 2000-2012. Media Transformations, 6, 12−63.
Vihalemm, Peeter (2011). Meedia ja infoväli. praxis.ee.

Peeter Vihalemm, Ragne Kõuts-Klemm. Meediakasutuse muutumine: internetiajastu saabumine (2017). – Peeter Vihalemm, Marju Lauristin, Veronika Kalmus, Triin Vihalemm (Toim.). Ühiskond kiirenevas ajas. Uuringu „Mina. Maailm. Meedia“ 2002-2014 tulemused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 251-278.

Peeter Vihalemm, Marju Lauristin (2004). Eesti ühiskonna ja meedia muutumine 1965 – 2004. – Peeter Vihalemm (Toim.). Meediasüsteem ja meediakasutus Eestis 1965-2004. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1-22.

Peeter Vihalemm, Maarja Lõhmus, Valeria Jakobson (2004). Ühiskond meediaruumis: traditsiooniline meedia. – Veronika Kalmus, Marju Lauristin, Pille Pruulmann-Vengerfeldt (Toim.). Eesti elavik 21. sajandi algul. Ülevaade uurimuse Mina. Maailm. Meedia tulemustest. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 131-145.

Marju Lauristin, Peeter Vihalemm (2001). Transformation of Estonian Society and Media: 1987-2001. – Peeter Vihalemm (Toim.). Baltic Media in Transition. Tartu: University of Tartu Press, 17-63. 

Artiklid ajakirjanduses

Vihalemm, Peeter(1996). Kommertsiaalne ja kriitiline ajakirjanduses. Kultuurileht, 11.10.*