Ragne Kõuts-Klemm: valikbibliograafia

Bibliograafia on koostamisel.
Teadustööde täielik loetelu Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.

Kõuts-Klemm, Ragne; Jõesaar, Andres (2020). Infokanalite olulisus ja usaldusväärsus. EAASi aastaraamat 2019, lk 104−106.
Jõesaar, Andres; Kõuts-Klemm, Ragne (2019). Is the Role of Public Service Media in Estonia Changing? Baltic Screen Media Review, Vol 7 (1), pp 96−116.
Kõuts-Klemm, Ragne; Harro-Loit, Halliki; Ibrus, Indrek; Ivask, Signe; Juurik, Marten; Jõesaar, Andres; Järvekülg, Madis; Kauber, Sten; Koorberg, Väino; Lassur, Silja; Loit, Urmas; Tafel-Viia, Külliki (2019). Meediapoliitika olukorra ja arengusuundade uuring.
Ragne Kõuts, Peeter Vihalemm, Marju Lauristin (2013). Trust in the context of audience fragmentation. Communication Management Quarterly : Časopis za upravljanje komuniciranjem 26 (2013) 77–102.
Vihalemm, Peeter; Lauristin, Marju; Kõuts, Ragne (2012). Trends in Estonian media landscape in 2000-2012. Media Transformations, 6, 12−63.
Kõuts-Klemm, Ragne; Suni, Raivo (2009). Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses. Väljaandja: Justiitsministeerium. [Projekt “Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses”; uuringu läbiviija: MTÜ Ajakirjanduse Uurimis- ja Koolituskeskus.]

Artiklid ajakirjanduses

Kõuts-Klemm, Ragne (2023). Ajakirjanduse rajasõltuvusest.
Pärnapuu, Priit (2020). Meediauurija: ERRil on usaldusväärsus, mida EKRE kanalitel pole. Usutlus Tartu ülikooli ajakirjandussotsioloogia dotsendi Ragne Kõutsiga. Õhtuleht, 30.01.
Kõuts, Ragne (2017). Ajakirjandus ja ühismeedia arvamuskliima kujundajana. Sirp, 11.08.

.