Raivo Suni: valikbibliograafia

Suni, Raivo (2007). From “flow” to “database” – a comparative study of the uses of traditional and internet television in Estonia. In: Lekakos, G.; Chorianopoulos, K.; Doukidis, G. (Ed.). Interactive Digital Television : Technologies and Applications, pp 280−296. Hershey, PA: IGI Press.

Suni, Raivo (2005). The impact of contextual factors on habits of internet television use. In: Jensen, J.F. (Ed.). Proceedings of the 3rd European Conference on Interactive Television EuroITV2005: User-Centered ITV systems, Programs and Applications: Aalborg, 30.03-01.04. Aalborg University Press.

Ajakirjanduses avaldatud artiklid ja intervjuud:

Suni, Raivo (2011). Liblikaefekt telemaastikul. Eesti Ekspress, 21.04. [Kuidas Kanal 2 saade “Reporter” muutis televisiooni senist nägu.].

Suni, Raivo (2011). Noorte suhe televisiooniga tekitab paanikat. Sirp, 29.04. [Eesti Rahvusringhäälingu uuest arengukavast aastateks 2012-2015, milles on väga vähe pööratud tähelepanu täiskasvanutele ja eakatele, aga rohkesti noortele.].

Suni, Raivo (2010). Õige televisioon on lõpuks leitud. Eesti Ekspress: Areen, 21.01. [Kas YouTube täitis 130aastase unistuse?].

Eestlane veedab vaba aja teleka ees (2010). Maaleht: TeRa, nr. 2, 14.01. Intervjueerinud Erika Klaats. [Vestlus Rahvusringhäälingu uuringukeskuse juhi Raivo Suniga 2009. a toimunud Eesti elanikkonna meediateemalisest küsitlusest.]

Suni, Raivo (2011). Arutelu venekeelse ETV üle on ajale jalgu jäänud. Postimees, 21.04.

Suni, Raivo (2008). Kas Kross oli viimane Suur Eestlane? Sirp, 31. 10. [Meedia mõjust kogukonnatunnetusele.]

Suni, Raivo (2007). Paar mõtet rahvuslikust inforuumist. Postimees, 10.05. [Pronksiöö sündmuste taustal muukeelsete, eeskätt vene kogukonna meediatarbimisest, Eesti hoolimatust suhtumisest oma kultuuri- ja inforuumi kujundamisse, venekeelsest televisioonist ja inforuumi järelevalvest.]

Suni, Raivo (2007). Uus meedia võimaldab poliitika muutumist. Postimees, 28.02. [Interneti kaasamisest poliitikasse, e-demokraatia võimalustest, uuest meediast kui pideva valijatega suhtlemise kanalist.]

Suni, Raivo (2007). Huvi Eurovisiooni vastu raugeb. Postimees, 30.05. [Eurovisiooni lauluvõistlusest.]

Suni, Raivo (2007). Reitingufetišisti unelm: kõik saated on esikohal. Postimees, 20.11. [Rahvusringhäälingu uuringukeskuse juht: vaadatavuse edetabelite kommertslik külg pole rahvustelevisioonile oluline.]

Suni, Raivo (2006). Ringhäälingunõukogule uus roll. Postimees, 16.10. [Uuest ringhäälinguseadusest: ringhäälingunõukogu peaks valvama kõigi Eestis tegutsevate tele- ja raadioorganisatsioonide üle.]

Suni, Raivo (2006). Riigikogu jäägu oma liistude juurde. Eesti Päevaleht, 31.10. [Ringhääling vajab majanduslikku ja poliitilist sõltumatust, kuid uus seadus neid põhimõtteid ei järgi.]

Suni, Raivo (2006). Kellele on vaja sellist rahvusringhäälingut? Maaleht, 02.11. [Riigikogus arutati kultuuriminister Paul-Eerik Rummo esitatud rahvusringhäälinguseaduse eelnõu; avaõigusliku ringhäälingu põhimõtetest Euroopas ja ringhäälinguseadustest Eestis; autor ei poolda, et rahvusringhääling muutuks valitsuserakondade ruuporiks.]

Suni, Raivo (2004). Eesti sõna kaal? Postimees (2004) 19.10. [Kuidas võidelda Venemaalt tuleva Eestit puudutava valeinfoga?].

Suni: Elu pole ainult mustvalge (2004). Intervjueerinud Erika Klaats. Maaleht: TeRa, 03.05. [Vestlus ETV saate “Foorum” juhi Raivo Suniga.]

Suni, Raivo (2004). Internetitelevisioon – televisiooni tulevik? Nädal, nr. 44, 01.11.

Suni, Raivo (2004). Televisioon tegi poliitikust inimese. Eesti Ekspress: Areen, 18.11. [Televisiooni osa poliitiku populaarsuse tagamisel. Tabelid: Valimisaktiivsuse muutus läbi aastakümnete; Poliitikud televisioonis.]

Suni, Raivo (2003). Sõja esimene kaotaja on tõde. Eesti Päevaleht, 31.03. [Meedia on muutumas osaks sõjatööstusest; tänaseid sõdu peetakse vaenlase võitlusmoraali halvamiseks.]

Ein Jackpot für Estland: Interview mit Raivo Suni, Pressespecher des Estnischen Fernsehens (2002). Estonia: Zeitschrift für estnische Literatur und Kultur, nr 1. [Eurovisiooni lauluvõistlusest Tallinnas.]

Suni, Raivo (2002). Viimased said esimesteks. Postimees: Arter, 26.01. [Eurolaulu ajalugu 1993-2001.]

Suni, Raivo (2002). ETV arengukava kolm vaala. Postimees, 25.02. [ETV arengukava tugineb 3-le vaalale:  kvaliteetprogramm, sõnumi võimalikult laialdane levi ja avatus.]

Suni, Raivo (2002). Tugev rahvustelevisioon vajab stabiilset rahastamist. Rahva Hääl: Rahvaerakonna Mõõdukad leht, 01.03. [ETV arengukava töörühma juht ETV rahastamisest. Valik punkte ETV valmivast arengukavast.]

Suni, Raivo (2002). Rahvustelevisiooni ajalooline võimalus. Eesti Päevaleht, 09.04. [Et ETV ei ole ei riigi- ega puhas avalik televisioon, on kõige õigem seda nimetada rahvustelevisiooniks; loamaksu kehtestamise vajalikkusest.]

Suni, Raivo (2002). Mis maksab Riigikogu sõna. Postimees, 14.09. [Rahalise katteta muutub ETV arengukava mõttetuks.]

Suni, Raivo (2002). Me ei koosta ETV-le uut kriisikava. Eesti Päevaleht, 19.02. [Pole vaja karta, et arengukava ahistab tulevast ETV juhti. Vastupidi – kava pakub võimaluse midagi reaalselt ära teha.]

Suni, Raivo (2002). Telepoiss naaseb esmaspäevast ETV ekraanile. Virumaa Nädalaleht, nr 10. [ETV ekraanile on taas tulnud lastesaateid sissejuhatav animeeritud Telepoiss.]

Suni, Raivo (2001). Eesti Televisioon õigustab privileegi. Postimees 01.02. [Avaõigusliku ringhäälingu ja eraringhäälingu põhimõttelistest erinevustest.]

Suni, Raivo (2001). Usalduskriis segab ETV arengut. Postimees, 22.05. [Kontrollides ETV kulutusi, võtab poliitiline eliit endale automaatselt õiguse otsustada ka programmi üle, mis aga rikub avaliku televisiooni sõltumatuse põhimõtteid. Ühiskonna suutmatus jõuda kokkuleppele ETV rahastamises näitab usalduskriisi valitsuse ja ringhäälingunõukogu vahel.]

Suni, Raivo (2001). Kaose tekitamine. Postimees, 08.09. [Rahvusringhäälingu seaduse eelnõust.]

Евровидение 2002: предпраздничные хлопоты (2001). Молодежь Эстонии, 17.11. Intervjueerija Aleksandra Manukjan. [Vestlus Eurovisioon-2002 pressiteenistuse juhi Raivo Suniga.]

Suni, Raivo (1999). Mobiiltelefon kui Jumala õnnistus ja Saatana sünnitis. Eesti Päevaleht, 06.04.

Suni, Raivo (1999). Infoühiskond. Sirp, 13.08. [Infoühiskond on sotsiaalteadlaste tähelepanu all seoses informatsiooni koguse ja tähtsuse plahvatusliku kasvuga viimastel aastatel. Ülevaade olulisematest autoritest ja teooriatest: kultuuriimperialismist, refeodaliseerumisest, andmebaasiühiskonnast, panopticon‘ist jne.]

Suni, Raivo (1998). Eesti kultuurilise teadvuse muutumine: aastad 1990-1997. Sirp, 06.11.

Suni, Raivo (1998). Ekspansionism – uus meediakorraldus. Sõnumileht, 12.09. [Muutunud televisiooni puhul ei ole vaataja enam poliitiline adressaat, vaid majanduslik subjekt.]

Suni, Raivo (1997). Homse päeva valitseja. Favoriit, 08. [Interneti kasutamise võimalusi kodudes. Tabel: Sissehelistamise teenused Eestis. Eesti kuus suurimat internetiteenust pakkuvat firmat.] 

Kasutatud on artiklite andmebaasi ISE annotatsioone.