Urmas Loit: valikbibliograafia

Teadustööde täielik loetelu Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.

Loit, Urmas; Lauk, Epp; Harro-Loit, Halliki (2022). Estonia: From analogue to digital: one step upwards but two steps down? In: Fengler, S. (Ed.) Global Handbook of Media Accountability. Routledge.

Loit, Urmas (2020). Estonia. In: Merskin, D.L. (Ed.). The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society (559−561). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Kõuts-Klemm, Ragne; Harro-Loit, Halliki; Ibrus, Indrek; Ivask, Signe; Juurik, Marten; Jõesaar, Andres; Järvekülg, Madis; Kauber, Sten; Koorberg, Väino; Lassur, Silja; Loit, Urmas; Tafel-Viia, Külliki (2019). Meediapoliitika olukorra ja arengusuundade uuring.

Loit, Urmas (2019). Meediahaldus – paljude toimetegelaste tegevusel põhinev meediapoliitika. – Ude, Indek; Vihalemm, Peeter (Toim.). Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat 2018 (25−31). Tartu: EAAS.

Loit, Urmas (2018). Implementation of media governance: A liberal approach in the context of a small market“. Doctoral thesis. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Loit, Urmas; Lauk, Epp; Harro-Loit, Halliki (2018). Estonia. Conflicting views on accountability practices. In: Eberwein, Tobias; Fengler Susanne; Karmasin Matthias (Ed.). The European Handbook of Media Accountability (63−72). Routledge Taylor & Francis Ltd.

Loit, Urmas (2017). Vapustatud puuduvast meediapoliitikast. sirp.ee. 19.05.

Loit, Urmas; Harro-Loit, Halliki. (2017). Estonia. In: Media Pluralism Monitor 2016 – Results. Firenze: CMPF.

Loit, Urmas (2017). Estonia: searching for funding models. In: Walter, Magda; Ruduša, Rita (Eds). Baltic Media Health Check 2015/2016 (42−51). Riga: The Baltic Centre for Media Excellence.

Harro-Loit, Halliki; Loit, Urmas (2014). The Role of Professional Journalism in the ‘Small’ Estonian Democracy. In: Psychogiopoulou, E. (Ed.). Media Policies Revisited. The Challenge for Media Freedom and Independence (206−219). Hampshire: Palgrave Macmillan.

Harro-Loit, Halliki; Loit, Urmas (2014). Country Report: Estonia. In: Parcu, P. L. (Ed.). Monitoring Media Pluralism in Europe – Testing and Implementation of the Media Pluralism Monitor 2014 (Policy Report – December 2014) (86−90). San Domenico di Fiesole: European University Institute: Centre for Media Pluralism and Media Freedom.

Loit, Urmas; Harro-Loit, Halliki (2013). Kaks meediakaebuste menetluskogu: milleks? – Ude, I.; Vihalemm, P. (Toim). Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat 2012 (102−107). Tartu: Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Selts.

Loit, Urmas; Siibak, Andra (2013). Mapping Digital Media: ESTONIA. London: Open Society Institute. 1−84.

Loit, Urmas; Harro-Loit, Halliki (2012). Media Policy in Estonia: Small Market Paradoxes. In: Evangelia Psychogiopoulou (Ed.). Understanding Media Policies. A European Perspective (85−99). Hampshire: Palgrave Macmillan.

Harro-Loit, Halliki; Loit, Urmas (2012). Policy suggestions for free and independent media in Estonia. In: Policy report addressing state and non-state actors involved in the design and implementation of media policies supportive of media freedom and independence, the European Union and the Council of Europe (43−51). Athens: Eliamep.

Harro-Loit, Halliki; Loit, Urmas. (2012). Poliitikasoovitused vaba ja sõltumatu meedia toimimiseks Eestis. Tõlge eesti keelde. MEDIADEM Findings: Media policy development: Policy suggestions for the promotion of media freedom and independence. Athens: Eliamep.

Loit, Urmas (Toim.) (2012). Meediapoliitika: kontekst, uurimused, soovitused. Tartu: Tartu Ülikool.

Loit, Urmas (2005). Estonia. In: Television across Europe: regulation, policy and independence (555−621). Budapest: Open Society Institute: EU Monitoring and Advocacy Program.