Veronika Kalmus: valikbibliograafia

Teadustööde täielik loetelu Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.
vt. ka ResearchGate ja Academia.edu

Macek, Jakub; Macková, Alena;  Pavlopoulos, Vassilis; Kalmus, Veronika; Elavsky, Michael C.; Šerek, Jan (2018). Trust in alternative and professional media: The case of the youth news audiences in three European countries. European Journal of Developmental Psychology, 15 (3), pp 340−354.

Kruuse, Kristiina; Kalmus, Veronika (2017). Supernatural Creatures, Accidents and War: Young Children’s Television-Related Fears and Coping Strategies. Television & New Media, 18 (3), pp 252−268.

Kalmus, Veronika; Masso, Anu; Lauristin, Marju (2017).  Põlvkondade eristumine muutuvas ühiskonnas. − Vihalemm, Peeter;  Lauristin, Marju; Kalmus, Veronika; Vihalemm, Triin (toim). Eesti ühiskond kiirenevas ajas. Uuringu “Mina. Maailm. Meedia” 2002−2014 tulemused, lk 620−664. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Vihalemm, Peeter; Lauristin, Marju; Kalmus, Veronika; Vihalemm, Triin (toim.) (2017).  Eesti ühiskond kiirenevas ajas. Uuringu “Mina. Maailm. Meedia” 2002−2014 tulemused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kalmus, Veronika; Siibak, Andra (2016). Raadio-, tele-, Google’i-, Facebooki- ja iPadi-eestlased. Postimees: Arvamus ja Kultuur, 16. aprill (2−3).

Kalmus, Veronika; Opermann, Signe (2016). Meediapõlvkondade mõistmine on kommunikatsioonis oluline. Kaja [kommunikatsiooni ja suhtekorralduse ajakiri], 30, lk 44−47.

Kruuse, Kristiina; Kalmus, Veronika (2014). When the villain remains unpunished: Unintended effects of the social mediation of young children’s TV viewing. International Journal of Media and Cultural Politics, 10 (3), pp 355−363.

Kalmus, Veronika; Masso, Anu; Lauristin, Marju (2013). Preferences in media use and perception of inter-generational differences among age groups in Estonia: A cultural approach to media generations. Northern Lights: Film and Media Studies Yearbook, 11 (1), pp 15−34.

Kalmus, V. (2008). Üksinda veebidžunglis ja telepurgi ees. arvamus.postimees.ee, 30.10.

Kalmus, Veronika; Lauristin, Marju; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille (toim) (2004). Eesti elavik 21. sajandi algul: ülevaade uurimuse Mina. Maailm. Meedia tulemustest. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kalmus, Veronika (2001). Eesti teismeline telepurgi ees – kas uinuv tiigrikutsu? Vana ja uue meedia kasutamisest õpilaste poolt. Eesti sotsiaalteaduste II aastakonverents, Tartu, 23.-24. november 2001 (CD-ROM). Tartu: Tartu Ülikooli Multimeediakeskus.