Teledraama * Complex Serial Drama

Valitud artikleid

Schlütz, Daniela M. (2015). Contemporary Quality TV: The Entertainment Experience of Complex Serial Narratives. Annals of the International Communication Association, 40:1, 95-124. PDF.

Teemavaldkondadesse liigitamisel tuleb sageli teha mööndusi, sest paljud käsitlused on interdistsiplinaarsed. Neil juhtudel on lähtutud peamisest fookusest. Valdkondade lehekülgedel on raamatud järjestatud uuemad eespool. Uustrükkidele või täiendatud väljaannetele on mõnikord lisatud ka varasemate väljaannete ilmumisaasta(d). Paljud teosed on kättesaadavad Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi või teistes Eesti raamatukogudes, need on tähistatud tärniga (*). Võrguteavikud, millele on juurdepääs Rahvusraamatukogu arvutivõrgus ja välisvõrgus RR autoriseeritud kasutajatele, on tähistatud kahe tärniga (**). Ilmumisaastal klõpsates saab tutvuda lühiannotatsiooniga. Raamatute kaanekujunduse muutumise korral on kasutatud viimase väljaande kaanepilti.