Telemajandus Eestis 2000–2020

Peatükk “Digiajastu teleraamatust”, lk 56–81. LOE SIIT.

Teemad:

Peamised majandamistingimused
Televisiooni osakaal reklaamiturul
Interneti ja välismaiste veebiplatvormide mõju reklaamiturule
Erakanalite omanike ringi muutused
Majanduskeskkonda mõjutanud poliitilised meetmed
Telemajanduse arengu periodiseering 2000–2020
Erakanalite majanduslik käekäik 2000–2019
Telekanalite arv ja toodangu maht
Teletööstus: sõltumatud tootjad ja produktsioonifirmad
Avalik ja erasektor telemajanduse peeglis
Televaldkond loomemajanduse peeglis
Tasuta televisioonist tasuliste teleteenusteni