Eesti digikultuuri poliitika rahvusvahelises ruumis: areng ja kitsaskohad

Autor(id): Ibrus, Indrek

Avaldatud: Tiit Tammaru, Kristina Kallas, Raul Eamets (Toim.). Eesti rändeajastul. Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 (217−244). Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu.