Vaadatavus

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud.
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

2020

2021

Teleauditooriumi ülevaade jaanuaris
Teleauditooriumi ülevaade veebruaris
Teleauditooriumi ülevaade märtsis
Teleauditooriumi ülevaade aprillis
Teleauditooriumi ülevaade mais
Teleauditooriumi ülevaade juunis
Teleauditooriumi ülevaade juulis
Teleauditooriumi ülevaade augustis
Teleauditooriumi ülevaade septembris
Teleauditooriumi ülevaade oktoobris
Teleauditooriumi ülevaade novembris
Teleauditooriumi ülevaade detsembris

Teleauditooriumi ülevaade jaanuaris
Teleauditooriumi ülevaade veebruaris
Teleauditooriumi ülevaade märtsis
Teleauditooriumi ülevaade aprillis
Teleauditooriumi ülevaade mais
Teleauditooriumi ülevaade juunis
Teleauditooriumi ülevaade juulis
Teleauditooriumi ülevaade augustis
Teleauditooriumi ülevaade septembris
Teleauditooriumi ülevaade oktoobris
Teleauditooriumi ülevaade novembris
Teleauditooriumi ülevaade detsembris

2022

Teleauditooriumi ülevaade jaanuaris
Teleauditooriumi ülevaade veebruaris
Teleauditooriumi ülevaade märtsis
Teleauditooriumi ülevaade aprillis
Teleauditooriumi ülevaade mais
Teleauditooriumi ülevaade juunis
Teleauditooriumi ülevaade juulis
Teleauditooriumi ülevaade augustis
Teleauditooriumi ülevaade septembris
Teleauditooriumi ülevaade oktoobris
Teleauditooriumi ülevaade novembris
Teleauditooriumi ülevaade detsembris