Avalik-õigusliku televisiooni tulevik Eestis

12+1 põhiküsimust, teese ja fakte diskussiooniks avalik-õiguslikust ringhäälingust

Autor Hagi Šein, 1996

Teksti saab lugeda Telekraadi repositooriumist nii tervikfailina SIIT kui ka peatükkide kaupa SIIT.